Αγγελιες


ΔΩΡΕΑΝ Αγγελίες στο email: legalnews24@yahoo.gr
(κείμενο μέχρι 40 λέξεις)

21/10: Δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία στις υποθέσεις αυτοκινήτων και δικαίου ασφάλισης, αναζητεί εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο του ιδίου αντικειμένου. Τηλ. 6947539254

21/10: Δικηγορική εταιρεία πλησίον των Διοικητικών Δικαστηρίων στην Αθήνα, αναζητά συνεργάτη δικηγόρο για πλήρη απασχόληση με ανεπτυγμένο το αίσθημα συνεργασίας και το όραμα του ελεύθερου επαγγελματία,   δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας στη μαχόμενη  δικηγορία σε υποθέσεις Αστικού και Διοικητικού Δικαίου. Θα συνεκτιμηθούν : ενασχόληση με τον κλάδο του εμπορικού και του ποινικού δικαίου, γνώση αγγλικής  όπως και ήδη υπάρχον πελατολόγιο. Απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ.
Προσφέρονται : αποδοχές ανταγωνιστικές  και bonus αποδοτικότητας, ένα σύγχρονο και άριστα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας εμπειρίας άνω των 25 ετών με  υψηλές δυνατότητες εξέλιξης. Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικά ή και συστατικές επιστολές  στο damouli.lawfirm@gmail.com

21/10: Ζητείται νέα δικηγόρος από γραφείο Αθήνα – Κολωνάκι, έως 5 έτη δικηγορίας, για μόνιμη συνεργασία. Επιθυμητή εμπειρία στο αστικό, τραπεζικό, εμπορικό δίκαιο, μεταπτυχιακός τίτλος, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Άριστο περιβάλλον, δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ανέλιξης. Παρακαλώ βιογραφικό στο mail: dikigoros11@yahoo.gr  

19/10: Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά για μόνιμη συνεργασία δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία και με εμπειρία στους τομείς του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lawfirm.assist@ gmail.com.

19/10: Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος: Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος από δικηγορική 
εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με ειδίκευση στο εμπορικό και φορολογικό δίκαιο. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποστείλατε βιογραφικό στο lawrecruitment2014@gmail.com

19/10: Ζητείται δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία: Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά, για μόνιμη συνεργασία, δικηγόρο με 5 έως 10 έτη προϋπηρεσία και με εμπειρία/εξειδίκευση στον τομέα του α) αστικού-εμπορικού δικαίου β) του εταιρικού δικαίου Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. Θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και προηγούμενη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο advocateforlawfirm@gmail.com

19/10: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΤΣΕ. ΩΡΑΡΙΟ 9-7.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ: lawathens17@gmail.com.

19/10: Ασκούμενη δικηγόρος ζητείται για ουσιαστική άσκηση από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.  Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αποφοίτηση από τη νομική σχολή  με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και ο πολύ καλός χειρισμός της  αγγλικής γλώσσας. Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές συνεργασίας με τη λήξη της άσκησης. Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση: askoumeni1017@gmail.com μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2017.

19/10: ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ . ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: rigana_ag@yahoo.gr

15/10: Ζητείται νέος/α δικηγόρος ή ασκούμενος/η για συνεργασία με δικηγορικό γραφείο στο Κέντρο (Μουσείο). Γενική δικηγορία. Όροι: εφάπαξ ελάχιστο μηνιαίο ποσό και αμοιβή ανά υπόθεση. Βιογραφικά στο email: gasparload@gmail.com

15/10: Δικηγορική Εταιρεία με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων ζητεί δικηγόρο με δικαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε υποθέσεις Εμπορικού και Αστικού Δικαίου. Απαραίτητος μεταπτυχιακός τίτλος με σχετικό αντικείμενο και η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Email: dchristodoulou@cplaw.gr

15/10: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ζητείται δικηγόρος, με τουλάχιστον 10ετή δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία ιδίως στο δίκαιο των επιχειρήσεων καθώς και σε αστικό/διοικητικό δίκαιο. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικό με Φωτογραφία: vasilios@arachovitis.com

15/10: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: elspyrakopoulou@yahoo.com

13/10: Δικηγορική εταιρεία έναντι Αρείου Πάγου, με ειδίκευση στο διοικητικό, εργατικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο αναζητά συνεργάτη γραμματειακής υποστήριξης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή πενταετούς εργασιακής εμπειρίας και κατάρτισης στο ως άνω αντικείμενο. Οκτάωρη απασχόληση μετά νομίμων αποδοχών. Αποστείλατε mail: kyrillouloukareos17@gmail.com

13/10: ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος/η δικηγόρος για εργασία σε δικηγορικό γραφείο επί της Λ. Βασ. Σοφίας. Απαραίτητη η χρήση Η/Υ και η καλή γνώση αγγλικών. Ωράριο: 09:00 – 17:00. Αμοιβή 400 € Χ 14 μήνες. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cvaskoumenoi@gmail.com


5/10: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

5/10: Από Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με κύριο αντικείμενο το δίκαιο αλλοδαπών, Διοικητικό Δίκαιο, Ποινικό δίκαιο αλλά και άλλος τομείς δικαίου, όπως αστικό, εργατικό και εμπορικό δίκαιο, ζητείται νέος/νέα δικηγόρος ή ασκούμενος/η δικηγόρος  με προτίμηση προς το τέλος της άσκησης  για ουσιαστική απασχόληση και συνεργασία. Απαραίτητη γνώση αγγλικών. Θα συνεκτιμηθεί γνώση άλλων γλωσσών και προηγούμενη προυπηρεσία. Αρχική αμοιβή  700 ευρώ για νέο/νέα δικηγόρο  σύν ΕΦΚΑ και για ασκούμενο 400 ευρώ, ωράριο 09.00 με 19.30 κυρίως για τις ημέρες Δυτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με δυνατότητα, όμως,  σχετικής αμοιβαίας ρύθμισης του ωραρίου.  Παρασκευή 09.00 με 17.00 Άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dvolakos@yahoo.gr.

5/10: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από δικ. γραφείο στον Πειραιά, υποθέσεις αστικού-εμπορικού-ναυτικού, ωράριο 9.00-17.00, απαραίτητη γνώση αγγλικών, αμοιβή 400 ευρώ μηνιαίως. Αποστολή βιογραφικών στο marioschalles@yahoo.com.

5/10: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρεία, στην Ακρόπολη, ζητεί ασκούμενο -η δικηγόρο για ουσιαστική απασχόληση. Απαιτείται η άριστη γνώση Αγγλικών (απαραίτητη για μεταφράσεις) και Η/Υ. Μεταπτυχιακός τίτλος & γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας συνεκτιμώνται. Αποστολή βιογραφικών: e-mail: gm@mourgelas.gr, fax: 210/3421913, τηλ.: 210/3421579

5/10: Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με αντικείμενο το Ποινικό, Εμπορικό (Διεθνές Εμπορικό) και Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ζητεί ασκούμενο δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση.Απαραίτητα προσόντα: -εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων Αθηνών ή Πειραιώς,
-άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας -πολύ καλό χειρισμό Η/Υ -εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv.viografika.ap@gmail.com

5/10: Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση. Αποστολή βιογραφικών στο evakkonti@yahoo.gr

5/10: Ασκούμενη δικηγόρος με όρεξη για μάθηση αναζητά εργασία, με λογικό ωράριο και ικανοποιητικές απολαβές. Κατά προτίμηση γραφείο με ευρύ φάσμα αντικειμένου. Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Υπολογιστή. επικοινωνία : a.kourakli@hotmail.com

5/10: Ζητείται φοιτητής/-τρια νομικής ή ασκούμενος δικηγόρος ως βοηθός συμβολαιογράφου σε συμβολαιογραφείο στα νότια προάστια Αττικής (Ηλιούπολη), 5ημερη 5ωρη πρωινή απασχόληση, ώρες 09:00-14:00 με προοπτική επέκτασης ωραρίου. Απαραιτήτως: πολύ καλή γνώση ελληνικής ορθογραφίας, Η/Υ, αγγλικών και οργανωτικότητα, διακριτικότητα, συνέπεια. Για επικοινωνία, τηλ. 6946734650, ώρες 09:00-21:00

5/10: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΤΣΕ. ΩΡΑΡΙΟ 9-7.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ: lawathens17@gmail.com

23/9: Ζητείται νέος/α δικηγόρος με: - συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα - εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων - άριστη γνώση κειμενογράφου - γνώση αγγλικών. Κατοχή δικύκλου θα συνεκτιμηθεί. Μάχιμη δικηγορία σε υποθέσεις ποινικής και αστικής φύσης κυρίως. Σύντομο βιογραφικό στο: thvouval@otenet.gr. Ωράριο 9.00 – 16.00.

23/9: Ζητείται ασκούμενος,-η δικηγόρος με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνές, ασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και προθυμία για μάθηση. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : cv.lawoffice@yahoo.com

23/9: Από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος ή δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση,. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωράριο απασχόλησης 09:00- 19:00. Τυχόν προυπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Θέληση για εργασία σε εντατικούς ρυθμούς, ομαδικό πνεύμα.. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές απολαβές με προοπτική εξέλιξης και μόνιμης συνεργασίας. Άμεση πρόσληψη - Αποστολή βιογραφικών στο mail:   vvlaw@yahoo.gr έως 30/9/2017

23/9: Δικηγορική Εταιρεία αναζητά δικηγόρο για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη προηγούμενη αποδεδειγμένη 5ετής εμπειρία και έμφαση στο τραπεζικό, φορολογικό, εργατικό δίκαιο, νομοθεσία προστασίας καταναλωτή. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο 2103633104 ή στο info@kyroslawoffices.gr

16/9: Νέα δικηγόρος, με εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (Ν. 3869/2010, αυτοκίνητα και πνευματική ιδιοκτησία, μισθώσεις κ.α.), με καλή γνώση αγγλικών και άριστες γνώσεις Η/Υ, αναζητά συνεργασία με φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας: 6946597956, email: avgisaoulidou@gmail.com

16/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σετο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών,Γερμανικών, χειρισμού Η/Υ. e-mail: xvs@spiliolex.com

16/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με 5ετή τουλάχιστον δικαστηριακή εμπειρία σετο Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο , με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών,Γερμανικών, χειρισμού Η/Υ. e-mail: xvs@spiliolex.com

16/9: ΤΟ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ επί της οδού Λεωφόρος Νίκης αρ1 στην Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ για συνεργασία με τουλάχιστον Διετή εμπειρία με τα παρακάτω προσόντα: - Ευχέρεια στην σύνταξη Δικογράφων - Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ - Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας - Δυνατότητα Ενασχόλησης με ποικίλες νομικές υποθέσεις -- Δυνατότητες εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο email: tkioseoglou@gmail.com Τηλ επικοινωνίας : 2310244998 και κιν. 6977261617

16/9: Δικηγορική Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω.Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο Κοινωνικο-Ασφαλιστικό, Δημόσιο και Εργατικό Δίκαιο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση γερμανικών και μεταπτυχιακές σπουδές.  Δυνατότητα χειρισμού υποθέσεων αλλοδαπής.Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr

16/9: Σύγχρονο δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο ποινικές υποθέσεις ζητεί ασκούμενο (η) δικηγόρο, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς, (μεταπτυχιακό επιθυμητό) για ουσιαστική άσκηση, με ικανοποιητικές υλικοτεχνικές και οικονομικές συνθήκες εργασίας.
Αποστολή βιογραφικού και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail:lawoffice008@gmail.com 
16/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Δικηγορικό Γραφείο, ζητά δικηγόρο με εκτενή δικαστηριακή εμπειρία (+10 έτη) σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στη σύνταξη δικογράφων. Τα βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση nmanali@lykourezos.gr

16/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ 9.30 -15.30 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ angkalam@otenet.gr

16/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- Δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας ζητά ασκούμενο δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητη η ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Βιογραφικά στην διεύθυνση raisb@bissiaslaw.gr

16/9: Δικηγορικό Γραφείο στον Άλιμο ζητά νέο/α δικηγόρο με εμπειρία σε δικόγραφα. Αποστολή βιογραφικών στο office@dimitramella.gr

16/9: Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητεί δικηγόρο, για σταθερή συνεργασία,  με ειδίκευση στη διαπραγμάτευση και κατά προτίμηση με πιστοποίηση διαμεσολαβητή για συνδρομή σε υποθέσεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Αποστολή βιογραφικών στο LawFirmHRDpt@gmail.com  αναγράφοντας ρητά στο θέμα «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ».

16/9: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

16/9: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση επ’αμοιβής. Ωράριο 9:30 με 3:00 μ.μ. Εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο natmil@otenet.gr

10/9: Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών αναλαμβάνει υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού
και Ποινικού Δικαίου. Καθώς επίσης και μεταφράσεις - επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων από και προς Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Περιοχή Μελισσίων Αττικής, επικοινωνία στο 6945458770 ή στο melioik@me.com

10/9: Δίνονται σημειώσεις για ΕΣΔΙ κατεύθυνση Πολιτική -Ποινική σε προσιτή τιμή. Τηλ επικοινωνίας 6949038575

10/9: Αναγνώριση ιατρικής ειδικότητας από το εξωτερικό - Δικηγόρος Αθηνών αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία και την κατάθεση φακέλων για αναγνώριση τίτλων ειδικότητας ιατρών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία μαζί με τις σχετικές μεταφράσεις - επικυρώσεις από την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα στην Ελληνική. e-mail επικοινωνίας: man80eleni@gmail.com

10/9:Νέος δικηγόρος,κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο εξωτερικό και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές όλων των ετών για τα μαθήματα της Νομικής Σχολής καθώς και αναλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών και την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα. Eπικοινωνία: panos-1990-@hotmail.com

10/9: Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας από δικηγόρο με δωδεκαετή εμπειρία διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας, κρατική επάρκεια ξένης γλώσσας, κάτοχο Proficiency Cambridge και Michigan και  πιστοποίησης αγγλικής νομικής ορολογίας (TOLES)

10/9: Δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μακρόχρονη εμπειρία σε δικηγορικά γραφεία γενικής δικηγορίας (αστικό, εμπορικό, αυτοκίνητα, μισθώσεις, έλεγχοι τίτλων, κτηματολόγιο, συμφωνητικά, κλπ), με γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ, αναζητά μόνιμη συνεργασία με φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6949/191-374

10/9: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ info@law-help.gr

10/9: ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: rigana_ag@yahoo.gr

10/9: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στα Μελίσσια ασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Ωράριο 10.00-16.00. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 210-6455516, 6976590185.Αποστολή βιογραφικών στο alexandra.kostopoulou@yahoo.com

10/9: Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας (Κολωνάκι), με εξειδίκευση στο εμπορικό και αστικό δίκαιο, αναζητεί συνεργάτη δικηγόρο με αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία σε συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία στα παραπάνω αντικείμενα. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η πολύ καλή γνώση χειρισμού  ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με ενσωματωμένη πρόσφατη φωτογραφία του/της ενδιαφερόμενου/-ης στο e-mail: lawofficepartners@gmail.com

10/9: Δικηγορικό γραφείο Αθηνών, αναζητεί συνεργασία με δικηγόρους που διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στους τομείς του εμπορικού, φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Εμπειρία στους τομείς των ρυθμιζόμενων αγορών (π.χ. τηλεπικοινωνίες, media, ενέργεια, πιστοποίηση) θα εκτιμηθεί. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η πολύ καλή γνώση χειρισμού  ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με ενσωματωμένη πρόσφατη φωτογραφία του/της ενδιαφερόμενου/-ης στο e-mail: lawofficepartners1@gmail.com

10/9: Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Αποστολή βιογραφικών: legalhumres@gmail .com.

10/9: Ζητείται γραμματέας ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχος, με εξαιρετική γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Παρακαλώ αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με Φωτογραφία στο vasilios@arachovitis.com και dimosthenisvasiliou@gmail.com

10/9: Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με αντικείμενο το δημόσιο δίκαιο, πλην φορολογικού, αναζητά έμπειρο δικηγόρο για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη η εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων δημοσίου δικαίου – θα ζητηθούν δείγματα εργασίας. Αποστολή βιογραφικών και δειγμάτων δικογράφων: dimosiodikaio@europe.com

10/9: Ζητείται δικηγόρος, με 7 - 11 χρόνια ενεργής δικηγορίας,  εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων σε αστικό - εμπορικό δίκαιο, εξαιρετική γνώση αγγλικών και Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό με Φωτογραφία: vasilios@arachovitis.com και dimosthenisvasiliou@gmail.com

10/9: Ζητείται τελειόφοιτος/-η φοιτητής/-ρια Νομικής ή ασκούμενος/-η δικηγόρος, από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι που ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, αστικού και διοικητικού δικαίου. Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμός Η/Υ. Ωράριο 9:00-17:00. Αποστολή CV στο alks.lawyer@gmail.com .

10/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΡΙΣΤΕΣ,  ΑΜΟΙΒΗ 500 ΕΥΡΩ, ΩΡΑΡΙΟ 08.00π.μ – 16.00μ.μ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  210-3367939 , 6972251642

10/9: Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, πλησίον Δικαστηρίων, πρωινό ωράριο (9.00-15.00), ευρύ φάσμα υποθέσεων. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: askoumeni2017@gmail.com

10/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η Ή ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ Ι.Χ., Η ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ.ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ geopapae@gmail.com

10/9: Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος ή τελειόφοιτος Νομικής Σχολής για εργασία σε δικηγορικό γραφείο. Άριστο περιβάλλον. Ικανοποιητικές αποδοχές. Αποστολή Βιογραφικών στο antonis.sakaroudis@gmail.com

10/9: Απο Συμβολαιογραφειο στο κεντρο της Αθηνας ζητειται φοιτητης/τρια της Νομικης με αριστη γνωση της γαλλικης γλωσσας και χρηση ηλεκτρονικου υπολογιστη. Η ενασχοληση του/της θα αφορα το εμπραγματο, κληρονομικο και φορολογικο δικαιο και τη διαχειριση της ιστοσελιδας του γραφειου. e-mail και τηλ. επικοινωνιας: info@notary-christ.gr, 6944 462021

10/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος/η δικηγόρος για εργασία σε δικηγορικό γραφείο επί της Λ. Βασ. Σοφίας. Απαραίτητη η χρήση Η/Υ και η καλή γνώση αγγλικών. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kngroup.gr

10/9: Ζητείται νέος/α δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Μεταπτυχιακό στο εργατικό δίκαιο απαραίτητο, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, kalamidas@paklex.gr

10/9: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για άμεση πρόσληψη από δικηγορικό γραφείο του Κολωνακίου. Γνώσεις τραπεζικής και χρηματοοικονομικής θα συνεκτιμηθούν ως σημαντικές στα προσόντα των υποψηφίων. Αποστολή βιογραφικών στο: info@kyroslawoffices.gr

19/7: Ενοικιάζεται χώρος γραφείου, επιπλωμένος, μέρος πολυτελούς δικηγορικού γραφείου, 140 τμ, 5ουορόφου, στο κέντρο του Πειραιά, με θέα στο λιμάνι, με δυνατότητα χρήσης αίθουσας διασκέψεων. Πληροφορίες: 6944-943668

19/7: Νέος δικηγόρος,κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο εξωτερικό και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές όλων των ετών για τα μαθήματα της Νομικής Σχολής καθώς και αναλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών και την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα. Eπικοινωνία: panos-1990-@hotmail.com

19/7: Ζητείται δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρία, με 5 - 10 χρόνια ενεργής δικηγορίας (πλην την άσκησης) με εμπειρία σε αστικό - εμπορικό δίκαιο, εξαιρετική γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμό Η/Υ. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση διοικητικού δικαίου. Παρακαλώ αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:vasilios@arachovitis.com και dimosthenisvasiliou@gmail.com

19/7: Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στο Τραπεζικό -Εμπορικό  Δίκαιο. Αποστολή βιογραφικών στο  email: n.ar.lawoffice@gmail.com

19/7: Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητεί δικηγόρο, για σταθερή συνεργασία,  με ειδίκευση στη διαπραγμάτευση και κατά προτίμηση με πιστοποίηση διαμεσολαβητή για συνδρομή σε υποθέσεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Αποστολή βιογραφικών στο LawFirmHRDpt@gmail.com  αναγράφοντας ρητά στο θέμα «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ».

19/7: Ζητείται από δικηγορική εταιρεία γραμματέας ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχος, με εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμό Η/Υ. Παρακαλώ αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία στο vasilios@arachovitis.com

19/7: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Μεταπτυχιακό στο εργατικό δίκαιο, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, kalamidas@paklex.gr

19/7: Ζητείται ασκούμενος,-η δικηγόρος με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε δικηγορικό γραφείο στον Κορυδαλλό, ασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και προθυμία για μάθηση. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail :farsarism@gmail.com

19/7: Ζητείται ασκούμενη Δικηγόρος για ουσιαστική απασχόληση (ΌΧΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ/οχλήσεις οφειλετών). Απαραίτητα προσόντα η ευχέρεια στη χρήση office-word/internet και στη δακτυλογράφηση. Άριστες συνθήκες συνεργασίας με νέους Δικηγόρους και ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Ωράριο ΔΕ-ΠΑ 9.00 – 18.00. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enakatsifos@gmail.com ή με ΦΑΞ στο 210.6400618. Πληροφορίες: www.ena-lawfirm.gr

19/7: Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με κύριο αντικείμενο το  εμπορικό και ναυτικό δίκαιο, ζητείται ασκούμενος- η δικηγόρος, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, συναφής με τους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας και τυχόν γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσαρμοστικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας αλλά και δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλία. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίες, αρκετά ικανοποιητικές απολαβές και προοπτική εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικού: officepiraeus@gmail.com

11/7:Aπο δικηγορικο γραφειο στο Πεδιον του Αρεως ζητειται ασκουμενη δικηγορος για ουσιαστικη εκμαθηση, ασκηση με προοπτικη μονιμης συνεργασιας. Αποστολη βιογραφικων στο e-mail: rigana_ag@yahoo.gr

11/7: Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με κύριο αντικείμενο το  εμπορικό και ναυτικό δίκαιο, ζητείται ασκούμενος- η δικηγόρος, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, συναφής με τους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας και τυχόν γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσαρμοστικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας αλλά και δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλία. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίες, αρκετά ικανοποιητικές απολαβές και προοπτική εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικού: officepiraeus@gmail.com

11/7: Από Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι ζητούνται δύο (2) δικηγόροι για πλήρη απασχόληση. Αντικείμενο ενασχόλησης εμπορικό, αστικό, τραπεζικό δίκαιο και υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Απαραίτητη δικαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και γνώση Αγγλικών. Θέληση για εργασία σε εντατικούς ρυθμούς και εξέλιξη. Αποστολή βιογραφικών στο lawathens17@gmail.com

11/7: Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά νέο/νέα δικηγόρο για συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο loukpass@otenet.gr

11/7: Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος,  με εμπειρία στα ασφαλιστικά μέτρα (προσημειώσεις) και στις νομιμοποιήσεις, ταχύτητα και διάθεση για εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο k.legalserv@gmail.com

11/7: Ζητείται από δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη ασκούμενος-η ή νέος-α δικηγόρος με εξειδίκευση ή μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου - Διοικητικού δικαίου. Βιογραφικά στο chkazantzis@gmail.comκαι στο 2310253830.

11/7:Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι, με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, ζητεί νέο Δικηγόρο, για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής και τριετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία. Μεταπτυχιακός τίτλος και γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας συνεκτιμώνται. Αποστολή βιογραφικών: filippakis@tsikas.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

11/7: Δικηγόρος Αθηνών αναλαμβάνει μεταφράσεις-επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων από και προς Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Επικοινωνία στο 6979878023 και στο dimitrafal@hotmail.com

11/7: Ζητείται  συνάδελφος για συστέγαση σε κεντρικό γραφείο της Κορίνθου έναντι Δικαστικού μεγάρου, προσφέρεται ξεχωριστός χώρος γραφείου μηνιαίως συνεισφορά στο μίσθιο (ενοίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμοί ρεύματος, νερού και τηλέφωνο και Internet) 130,00 ευρώ  και άριστο κλίμα συνεργασίας. Τηλ.:2741025057,6942859530,6977773980

4/7: Ζητειται ασκουμενος/η δικηγορος απο δικηγορικο γραφειο Θεσσαλονικης  για ουσιαστικη ασκηση . Προσφερεται αμοιβη . Αποστολη βιογραφικων στο email : noukalaw@gmail.com .Τηλ επικοινωνιας :  2310502545

4/7: Ζητειται δικηγορος με εμπειρια στο αστικο - εμπορικο δικαιο ,  για συνεργασια απο δικηγορικο γραφειο Θεσσαλονικης. Αποστολη βιογραφικων στο email: noukalaw@gmail.com .Τηλ. επικοινωνιας : 2310502545  

4/7: Ζητείται από δικηγορική εταιρεία γραμματέας ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχος, με εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμό Η/Υ. Παρακαλώ αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία στο vasilios@arachovitis.com

4/7: Ζητείται Nομικός Σύμβουλος από εταιρεία security- Εταιρεία security, ζητεί Nομικό Σύμβουλο για προετοιμασία φακέλων σε δημόσιους διαγωνισμούς, φυσική παρουσία στο άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής & των οικονομικών προσφορών, με πολύ καλή γνώση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αστικού & ποινικού δικαίου. Βιογραφικά στο email: info@kolossosnet.gr

28/6: Ζητείται ασκούμενη (ος) δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι με ενασχόληση στο εμπορικό και δημόσιο δίκαιο. Αποστολή βιογραφικών στο :  info@glavaslaw.gr

28/6: Από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση,. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωράριο απασχόλησης 09:00- 18:00, αμοιβή 400 ευρώ. Παρακαλώ να αποσταλούν βιογραφικά στο karouzos@otenet.gr

28/6: Δικηγορική Εταιρεία, ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο, με άριστη γνώση αγγλικών. Oι υποψήφιοι να βρίσκονται κατά προτίμηση στην αρχή της άσκησής τους. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: law-firm@bahagram.com

28/6: Ζητείται Ασκούμενος από Δικηγορικό Γραφείο μάχιμης δικηγορίας, με σοβαρή προοπτική συνεργασίας. Πληροφορίες (κ. ΠΡΩΪΟΥ Ευγενία): 210-4127761, 210-4111200. Βιογραφικά: info@mantouvalos-law.gr

28/6: Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος για σύνταξη δικογράφων εγγραφής προσημειώσεων, με εμπειρία, ταχύτητα και διάθεση για εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο k.legalserv@gmail.com

28/6: Ζητείται νέος / νέα δικηγόρος για πλήρη απασχόληση στο τμήμα των νομιμοποιήσεων. Γνώση του αστικού δικαίου και της διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο k.legalserv@gmail.com

22/6: Ζητείται ασκούμενη (ος) δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο Αθηνών με ενασχόληση στο εμπορικό και δημόσιο δίκαιο. Αποστολή βιογραφικών στο: practiceathens@gmail.com.

22/6: Δικηγορική Εταιρεία ζητά πτυχιούχο ή τελειόφοιτο Νομικής για πρακτική άσκηση. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με ικανοποιητική βαθμολογία στα μαθήματα του Δημοσίου Δικαίου και άριστη γνώση της αγγλικής ή/και της γαλλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Papaconstantinou.law@gmail.com.

22/6: Ζητείται ασκούμενος,-  ή  από δικηγορικό γραφείο μάχιμης δικηγορίας για ουσιαστική άσκηση. Άριστες συνθήκες.Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά : ch.lawoffice2@gmail.com

22/6: Ζητείται γραμματέας από δικ. εταιρεία στο κέντρο για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άπταιστα αγγλικά και πολύ καλή γνώση Η/Υ. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και συστάσεις. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο hire.legal.secretary2017@gmail.com

22/6: Μάχιμος δικηγόρος 5ετίας αναζητάει συνεργασία με δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Τομέας δικαίου: ποινικό και αστικό δίκαιο. Εμπειρία: Παραστάσεις σε δικαστήρια και σύνταξη δικογράφων. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Διατίθεται μεταφορικό μέσο. Επικοινωνία στο 6938938812 και στο nikostrimandilis@gmail.com

19/6: ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Φοιτήτρια επί πτυχίω του τμήματος Νομικής ΑΠΘ, αναζητά δικηγορικό  γραφείο/εταιρία για ουσιαστική άσκηση. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. email: sofia_fach@hotmail.com

19/6: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αριστούχος απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών με δύο μεταπτυχιακά από Ελλάδα και Γερμανία, με εξαιρετική εμπειρία στην σύνταξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και μάχιμη δικηγόρος τα τελευταία τέσσερα έτη, αναλαμβάνω μεταφράσεις νομικών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών εργασιών φοιτητών Νομικής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά στα ελληνικά και αντίστοιχα από τα ελληνικά στα αγγλικά και τα γερμανικά. Ακόμη, αναλαμβάνω μεταφράσεις από και προς τις ανωτέρω γλώσσες για κάθε άλλου είδους νομικά κείμενα (συμβάσεις, δικόγραφα, άρθρα κ.λπ.).
Τέλος, αναλαμβάνω την υπεύθυνη υποστήριξη/συγγραφή/διόρθωση, (στα ελληνικά/αγγλικά/γερμανικά) προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών Νομικής σε όλους τους τομείς του δικαίου. Αμοιβή συζητήσιμη. Email επικοινωνίας: mariannazog@hotmail.gr, Τηλ: 6936424601.

19/6: Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος για σύνταξη δικογράφων εγγραφής προσημειώσεων, με εμπειρία, ταχύτητα και διάθεση για εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο k.legalserv@gmail.com

19/6: ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος/η δικηγόρος για εργασία σε δικηγορικό γραφείο επί της Λ. Βασ. Σοφίας. Απαραίτητη η χρήση Η/Υ και η καλή γνώση αγγλικών. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kngroup.gr

19/6: Δικηγορική Εταιρία προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο Δημόσιο Δίκαιο,  μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπής. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr

19/6: Ζητούνται συνεργάτες από δικηγορικό γραφείο (2 θέσεις εργασίας).
1. Για τη θέση ασκουμένου/ης
Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από Δικηγορικό Γραφείο στην Αλσούπολη - Φιλοθέη, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Ενασχόληση με όλους τους τομείς του δικαίου. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα συνεκτιμηθούν βαθμός πτυχίου, κατοχή ίδιου μεταφορικού μέσου. Ωράριο 9 -16. Ελάχιστο ποσό αρχικής αμοιβής 300 ευρώ- πλήρης κάλυψη εξόδων. Αποστολή βιογραφικών στο gk.lawyer@gmail.com, με την ένδειξη "Ασκούμενος/η"
2. Για τη θέση νέου/ας δικηγόρου
Ζητείται νέος - νέα δικηγόρος από Δικηγορικό Γραφείο στην Αλσούπολη - Φιλοθέη για συνεργασία. Ενασχόληση με όλους τους τομείς του δικαίου. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα συνεκτιμηθούν προηγούμενη εμπειρία, κατοχή ίδιου μεταφορικού μέσου. Ωράριο 9-17. Αρχική αμοιβή 600 έως 900 ευρώ ανάλογα με την εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο gk.lawyer@gmail.com, με την ένδειξη "Νέος- Νέα Δικηγόρος"

13/6: Δικηγορική εταιρεία στο Κολωνάκι ζητά έμπειρη ή έμπειρο δικηγόρο για ενασχόληση στο εμπορικό και αστικό δικαιο. Απαραίτητη αυστηρά η αποδεδειγμένη δικαστηριακή εμπειρία και μεταπτυχιακός τίτλος. Άμεση πρόσληψη αλλά και δυνατότητα θερινών διακοπών. Αμοιβή 700 μεχρι 1200 συν Εφκα αναλόγως εμπειρίας. Οκτάωρο και ευχάριστο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης. Email Venalexlaw@gmail.com

13/6: Από Δικηγορική Εταιρία στο Κολωνάκι ζητείται ασκούμενος/η στην αρχή της άσκησης, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ - Δεύτερη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί, με ήθος & υπευθυνότητα. Ευχάριστο Περιβάλλον. Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@varklantis.gr

13/6: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με  εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο:  mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

13/6: Ζητείται Γραμματέας από δικηγορική εταιρεία. Ζητείται από δικηγορική εταιρεία γραμματέας ηλικίας μέχρι 35 ετών, πτυχιούχος, με εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμό Η/Υ. Παρακαλώ αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία στο vasilios@arachovitis.com

13/6: Ζητείται νεός, -α δικηγόρος,  από δικηγορικό γραφείο μάχιμης γενικής δικηγορίας, απαραίτητες καλές γνώσεις υπολογιστή. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία. Αποστολή  Βιογραφικών : papa.lawoffice@gmail.com

13/6: Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972271965

13/6: Ζητείται ασκούμενος,-  ή  από δικηγορικό γραφείο μάχιμης δικηγορίας για ουσιαστική άσκηση. Απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 19:00, Αμοιβή 400 ευρώ. Βιογραφικά : ch.lawoffice2@gmail.com

7/6: Νέος δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο εξωτερικό και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές όλων των ετών για τα μαθήματα της Νομικής Σχολής καθώς και αναλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών και την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα. Eπικοινωνία: panos-1990-@hotmail.com

7/6: Το δικηγορικό γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη αναζητεί ασκούμενο/η δικηγόρο για την πρακτική του/της άσκηση. Προσφέρεται εμπειρία σε ευρύ φάσμα υποθέσεων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Y. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση pzoi@hotmail.com υπόψη κας Ζ. Παυλίδου.

7/6: Δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας ζητά ασκούμενο δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητη η ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Βιογραφικά στην διεύθυνση raisb@bissiaslaw.gr

7/6: Δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας ζητά  δικηγόρο 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας. Απαραίτητη η ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΓΛΙΚΩΝ. Βιογραφικά στην διεύθυνση raisb@bissiaslaw.gr

29/5: Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας (Ιπποκράτους & Σκουφά), σε άριστη κατάσταση και με πλήρως διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους και αίθουσα συσκέψεων αναζητά συνάδελφο δικηγόρο για συστέγαση. Εξειδίκευση σε ασφαλιστικά/φορολογικά θέματα επιθυμητή. Συμμετοχή στα μηνιαία έξοδα περί τα €150. Για πληροφορίες καλέστε στο 6948605936 ή στείλτε email στο antonis_tzekakis@hotmail.com

29/5: Μεγάλο Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών (Κολωνάκι), ζητεί Ασκούμενο/η Δικηγόρο με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό στο vmavrogeni@lykourezos.gr

26/5: Ζητείται ασκούμενος, -η για ουσιαστική άσκηση με προοπτική συνεργασίας, από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Απαραίτητη καλή γνώση Η/Υ και  αγγλικών. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Απασχόληση πενθήμερη, ωράριο 9:00 - 18:00, αμοιβή 500 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών : papa.lawoffice@gmail.com

24/5: Θέση εργασίας για Νομικό. Δείτε περισσότερα εδώ

24/5: Δικηγόρος, πενταετούς εμπειρίας, αναλαμβάνει τη σύνταξη δικογράφων διοικητικού δικαίου κατ’ αποκοπή .Επικοινωνία: athenslaw17@gmail.com

23/5: Φοιτητής Νομικής αναζητά εργασία. Δείτε περισσότερα εδώ

23/5: Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά ασκούμενο δικηγόρο, στην αρχή της άσκησης, για ουσιαστική απόκτηση εμπειρίας σε μεγάλο εύρος υποθέσεων εμπορικού, δημοσίου, τραπεζικού και εν γένει αστικού δικαίου. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και H/Y. Ευέλικτο ωράριο εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο athenstrainee@outlook.com.

23/5: Ζητείται ασκούμενος,-η δικηγόρος με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνέςασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και προθυμία για μάθηση. Άριστο περιβάλλον εργασίαςΑποστολή βιογραφικών στο e-mail : cv.lawoffice@yahoo.com

23/5: Δικηγορικό Γραφείο ζητά μόνιμη συνεργασία με δικηγόρο, με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του διοικητικού δικαίου. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών σε: secretary@petrogloulaw.gr

19/5: Νέα δικηγόρος Θεσσαλονίκης ζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικο γραφείο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης για σύνταξη -κατάθεση δικογράφων, αναβολές, δικογραφίες κτλ.. τηλ. 6995810530

19/5: Ζητείται από εταιρεία δικηγόρος για πλήρη απασχόληση. Δείτε περισσότερα εδώ


19/5: Από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με δικαστηριακό αντικείμενο ζητείται νέος/α δικηγόρος για απασχόληση σε αυτό, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση στα Δικαστήρια. Αποστολή βιογραφικού στο  email: andripan@otenet.gr

19/5: Ζητείται νέος δικηγόρος για απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο. Ευχάριστες συνθήκες εργασίας. Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 - 38.36.278, 6945 - 296.297

19/5: Ζητείται από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα δικηγόρος με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: legalhumres@gmail .com

10/5: Ζητουνται 2 δικηγοροι απο δικηγορικο γραφειο Αθηνων για πληρη απασχοληση. Απαιτειται εμπειρια σε συνταξη δικογραφων, δικαστηριακη πρακτικη και εκτελεστικη διαδικασια σε αστικες και εμπορικες υποθεσεις καθως και σε υπερχρεωμενα νοικοκυρια. Αριστη γνωση αγγλικων και διαθεση για εργασια σε εντατικους ρυθμους. Αποστολη βιογραφικων στο: lawathens17@gmail.com

10/5: Ζητουνται 2 ασκουμενοι/ες για πληρη απασχοληση σε δικηγορικο γραφειο. Προοπτικη μονιμης συνεργασιας. Ενασχοληση με αστικο, εμπορικο δικαιο, δικαιο αναγκαστικης εκτελεσης. Καλη γνωση αγγλικων και μεταπτυχιακες σπουδες θα συνεκτιμηθουν.  Διαθεση για εξελιξη και εργασια. Αποστολη βιογραφικων στο: lawathens17@gmail.com

9/5: Απόφοιτη Νομικής Σχολής ΑΠΘ επιθυμεί συνεργασία με δικηγορικό γραφείο για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6943044752.

9/5: Δικηγορική εταιρεία αναζητεί δικηγόρο με τουλάχιστον τριετή εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλικής και εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο με έμφαση το δίκαιο του ανταγωνισμού. Μεταπτυχιακός τίτλος στα ανωτέρω αντικείμενα απαραίτητος. Βιογραφικά:lawfirm.openings1@gmail.com

9/5: Δικηγορική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ για την εκπόνηση της πρακτικής του/της άσκησης με τα παρακάτω προσόντα:
- Απόφοιτος/η νομικής σχολής
- Πολύ καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας (γραπτό & προφορικό λόγο)
- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Προσφέρονται:
- Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
- Ενασχόληση με ποικίλες νομικές υποθέσεις
- Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο email: fani.theochari@gr.ey.com.

9/5: Δικηγορικό γραφείο Κολωνακίου ζητεί μόνιμη εσωτερική συνεργασία με δικηγόρο για θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Αποστολή βιογραφικών σε recruit.athenslawoffice@gmail.com

8/5: Δικηγορική Εταιρεία αναζητά ασκούμενο δικηγόρο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (10.00 - 18.00) και αμοιβή 600€ μεικτά. Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1 κατά προτίμηση). Αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: gmichaelidou@kremalis.gr.

8/5: Δικηγορική Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο Aσφαλιστικό Δίκαιο [Ιδιωτικό και Δημόσιο], μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπής. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr

8/5: Αναζητούμε συνεργασία με ασκούμενη δικηγόρο στο κέντρο της Αθήνας (Ομήρου). Απαραίτητη χρήση Η/Υ και άριστη γνώση αγγλικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στα 210 3616032, 210 3616632.

5/5: Δικηγορική Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο Κοινωνικο-Ασφαλιστικό Δίκαιο, μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπής. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr

2/5: Απόφοιτη Νομικής Σχολής Κομοτηνής αναζητά γραφείο για πρακτική άσκηση. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Επικοινωνια: 6978414011 - annoni11994@gmail.com

28/4: Δικηγορικό Γραφείο στη Χαλκίδα, ζητά νέο/α δικηγόρο ή  ασκούμενο-η για ουσιαστική και πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lympia_vlasopoulou@yahoo.gr .

28/4: Ζητείται φοιτητής/τρια ή ασκούμενος/η δικηγόρος ή δικηγόρος για την μετάφραση νομικών κειμένων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και δικαίου ανταγωνισμού. Αποστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail iopetrou@outlook.com.gr.

28/4: Σύνταξη Αιτήσεων Ν.3869/2010: Αναλαμβάνω σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων Ν.Κατσέλη, δικαστική εκπροσώπηση σε όλη τη Β.Ελλάδα, ρύθμιση οφειλών με τις Τράπεζες (Κώδικας Δεοντολογίας). Τηλ Επικοινωνίας: 6971500252 Ε-mail: thpatila@gmail.com

28/4: Εξωτερική συνεργασία -Έρευνες: Έμπειρη Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία με γραφείο. Αναλαμβάνω έρευνες σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια όλης της Βορείου Ελλάδος.Τηλ Επικοινωνίας: 6971500252 Ε-mail: thpatila@gmail.com 

28/4: Ενοικιαζεται επιπλωμένος χώρος σε οργανωμένο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο του Πειραιά με δυνατότητα χρήσης αίθουσας συνεδριάσεων. Πληροφορίες: 6944-943668

27/4: Ενοικιάζεται γραφειο 108 τ.μ. επί της Κ. Λουκαρεως - έναντι Ειρηνοδικειου και Εφετείου Αθηνων, 4 ανεξάρτητοι χώροι γραφείων και αίθουσα συνεδριάσεων, πολυτελές και επιπλωμένο. Τιμή: 800 ευρώ συζητήσιμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946462467 Κωνσταντίνα

27/4: Ζητείται ασκούμενος,-η δικηγόρος με προοπτική μόνιμης συνεργασίας σε δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνέςασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και προθυμία για μάθηση. Άριστο περιβάλλον εργασίαςΑποστολή βιογραφικών στο e-mail : cv.lawoffice@yahoo.com

27/4: Δικηγορική Εταιρία αναζητά ασκούμενους με πλήρες, καθημερινό ωράριο (10.00-18.00). Μεικτή Αμοιβή: 600,00€. Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο gmichaelidou@kremalis.gr

27/4: Ζητείται από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα δικηγόρος με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: legalhumres@gmail.com

27/4: Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι γενικής δικηγορίας ζητεί ασκούμενο/η ή Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών και διάθεση για εργασία. Τυχόν προυπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Άμεση πρόσληψη.Αποστολή βιογραφικών στο email: vvlaw@yahoo.gr  έως την 3/5/2017.

21/4: Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (18ετίας) απόφοιτος Νομικής ΑΠΘ με βαθμό πτυχίου 8,39, εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων αστικού και εμπορικού δικαίου και δικαστηριακή εμπειρία, αναζητεί συνεργασία με δικηγορικά γραφεία Ελλάδας και Κύπρου. Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Η/Υ. Επικοινωνία: p.salameti@gmail.com και 6977225089.

21/4: Πωλείται Μεταχειρισμένο φωτοτυπικό - εκτυπωτικό μηχάνημα XEROX (τύπου workcentre 5020) σε άριστη κατάσταση, σε λιγότερο του μισού από την τιμή αγοράς, λόγω διακοπής επαγγέλματος. Αγορά 2012. Ιδανικό για εταιρείες / φροντιστήρια / λογιστικά κ.λπ. γραφεία. Πολύ οικονομικό σε αναλώσιμα. Ιδιότητες :
Α3, Α4, ασπρόμαυρο, πολλαπλές λειτουργίες φωτοτύπησης / εκτύπωσης. Συνδεσιμότητα : ETHERNET / USB.
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ μαζί :
α) βάση – αποθηκευτικός χώρος με ρόδες ( 0,50 x 0,55 m)
β) 1 αυθεντική συσκευασία toner. 
Τιμή : 600 Ευρώ. 
Επικοινωνία (τηλ.): 69777 25 717.

20/4: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία  με απόφοιτο Νομικής Σχολής, για  τη θέση Γραμματέως – Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

________________
Στείλτε τις αγγελίες σας στο email : legalnews24@yahoo.gr και θα δημοσιευθούν δωρεάν. Οι αγγελίες τελούν υπό την έγκριση του διαχειριστή και πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο της ιστοσελίδας. Στη σελίδα διατηρούνται μόνον οι αγγελίες του τελευταίου 3μήνου.

Σχόλια