Αγγελιες


ΔΩΡΕΑΝ Αγγελίες στο email: legalnews24@yahoo.gr
(κείμενο μέχρι 40 λέξεις)

19/2: Νέα Δικηγόρος (5ετούς εμπειρίας), κάτοχος ΜΔΕ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, μεθοδική, οργανωτική κι απόλυτα συνεπής αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο/εταιρεία αναλαμβάνοντας τη σύνταξη δικογράφων και αναζήτηση νομολογίας κυρίως στο τομέα του αστικού δικαίου.

19/2: Πωλούνται σημειώσεις για ΕΣΔΙ (κατεύθυνση Πολιτκής-Ποινικής). Εmail:thaleiakala@yahoo.com


19/2: Εμπειρογνώμονας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Ν 4469-2017:  Οικονομολόγος με άριστη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις δανείων, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, και σχεδίου εξυγίανσης, στο πλαίσιο υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Επικοινωνία στο τηλ. 6947 699 553 ή e-mail: vassilisef@gmail.com

19/2:Δικηγορικό γραφείο στην Παλλήνη, που ασχολείται κυρίως με τους τομείς του Εργατικού, Ασφαλιστικού, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου, ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση για μερική απασχόληση (εναλλασσόμενο ωράριο είτε πρωί είτε απόγευμα ) με προοπτική ανέλιξης και μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mfragkoulawoffice@yahoo.gr, τηλ. Επικοινωνίας  2106032870.

19/2: Ζητείται δικηγόρος με εμπειρία 1-2 ετών από δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.  Αρμοδιότητες: Νομική έρευνα, προετοιμασία φακέλων για δικαστήρια, σύνταξη/κατάθεση/παραλαβή δικογράφων, παρακολούθηση υποθέσεων και προθεσμιών, αρχειοθέτηση φυσικών και ηλ. φακέλων, υποστήριξη διαδικασιών GDPR. Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, Η/Υ (MS Office).Αποστείλατε βιογραφικό στο juniorlawyerathenslawfirm@gmail.com

19/2: Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο του Πειραιά , ασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου, αναζητεί συνεργάτη δικηγόρο με αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων σε αστικό - εμπορικό δίκαιο.Αμοιβή 700 ευρώ. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:piraeuslegalservice@hotmail.com


19/2: Ζητείται ασκούμενος, -η δικηγόρος για πλήρης απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με μηνιαίες αποδοχές. Ελένη Μιχαηλίδου 6948627367. E-mail: elena.mich@hotmail.com

11/2: Μαθήματα Γαλλικής Νομικής Ορολογίας- Με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, παραδίδω μαθήματα γαλλικής νομικής ορολογίας για σπουδές σε Γαλλικά Πανεπιστήμια. Μειλ επικοινωνίας: chrava94@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973858836

11/2: Νέα Δικηγόρος(τριετούς εμπειρίας), αναζητά Eξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο/εταιρία (σύνταξη δικογράφων,εκδίκαση και εν γένει διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων). Τηλ.Επικ.:6988855076

11/2: Δικηγόρος  με πενταετία εμπειρία στο Δημόσιο Δίκαιο και συγκεκριμένα στους τομείς του φορολογικού δικαίου, του δικαίου αλλοδαπών και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγόρο γραφείο στη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Επικοινωνία στην ηλεκτρονικη διεύθυνση pennymousouli@yahoo.com και στο κινητό τηλέφωνο 6978909121.

11/2: Νέα δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Αθηνών, με μεταπτυχιακό αστικού δικαίου και εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, αναζητά δικηγορικό γραφείο για συνεργασία. Τηλ. επικοινωνίας 6937232274

11/2: Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, αναζητεί νέο/α ασκούμενο/η δικηγόρο για μερική απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών  στο: papadonikolakit@techol.gr

11/2: Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με αντικείμενο το Ποινικό, Εμπορικό (Διεθνές Εμπορικό) και Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ζητεί ασκούμενο δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητα προσόντα:
-εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων Αθηνών ή Πειραιώς,
-άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
-πολύ καλό χειρισμό Η/Υ
-εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Αποστολή βιογραφικών στο email: cv.viografika.ap@gmail.com

11/2: To Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητα προσόντα:
• Kατοχή δικύκλου 
• Απολυτήριο Λυκείου
• Ικανοποιητική γνώση υπολογιστών (Windows, Internet, MS Word, Outlook)
• Τουλάχιστον 2-ετής εμπειρία διοικητικής υποστήριξης 
• Συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας
Καθήκοντα και αρμοδιότητες:
• Εξωτερικές εργασίες
• Βοηθητικές εργασίες διοίκησης και λογιστηρίου
• Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο: centre@cecl.gr.

11/2: Δικηγορική Εταιρεία με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων ζητεί δικηγόρο με άριστη γνώση του Ελληνικού Δικαίου και με δικαστηριακή πρακτική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών για απασχόληση σε υποθέσεις Εμπορικού και Αστικού Δικαίου. Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος με σχετικό αντικείμενο και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Email: dchristodoulou@cplaw.gr

11/2: Δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με 5ετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων δημοσίων συμβάσεων και εν γένει διοικητικού δικαίου για την στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στο Διοικητικό Δίκαιο.  (Κωδικός R3): hr@rhetor.gr

4/2: Νέος δικηγόρος με μεταπτυχιακό εργατικού δικαίου με άριστα 8,83 αναζητεί συνεργασία με γραφείο εργατικού δικαίου. Πείρα 4 ετών σε γραφεία γενικής δικηγοριας. Γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής.τηλ:6989412241

4/2: Ασκούμενη δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου από Γαλλικό Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνει μεταφράσεις νομικών κειμένων, πτυχίων κι άλλων δικαιολογητικών από τα γαλλικά στα ελληνικά και αντίστροφα. Στοιχεία επικοινωνίας: chrava94@gmail.com και τηλεφωνο 6973858836

4/2: Φοιτήτρια επί πτυχίω με  προϋπηρεσία από το πρώτο έτος σπουδών, αναζητά τετράωρη- πεντάωρη πρωινή εργασία. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6955808977 

4/2: Νέα Δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και διετή εμπειρία εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών αναζητά εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε δικηγορικό γραφείο ή συμβολαιογραφείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978131121. E-mail: eleftheria.dodi@gmail.com

4/2: Νέoς Δικηγόρος (δεκαετούς εμπειρίας), με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και στην εκδίκαση υποθέσεων, αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο/εταιρεία.

4/2: Δικηγορική Εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας αναζητεί νέο/α δικηγόρο (3-5 έτη) με ειδικότερες γνώσεις στο Δημόσιο Δίκαιο. Απαιτούμενα προσόντα: Υψηλή θεωρητική κατάρτιση, ικανότητα σύνταξης δικογράφων, άριστη γνώση αγγλικών. Συνεκτιμητέα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και εξειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις. Βιογραφικά στο info@gmlaw.gr

4/2: Δικηγορική εταιρία με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ζητά δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εμπορικού και εμπράγματου δικαίου για την στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αποστολή βιογραφικών (R1): hr@rhetor.gr

4/2: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ -Δικηγορικό Γραφείο στον Άλιμο ζητά νέο/α Δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων. Αποστολή βιογραφικών στο office@dimitramella.gr

4/2: Δικηγορική Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει νέο/νέα Δικηγόρο στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις: άριστη γνώση ελληνικού δικαίου, υψηλός βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός τίτλος, εξαιρετική γνώση αγγλικών και Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2ετής προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών: emichailidou@koutalidis.gr 

4/2: Δικηγορική εταιρία με   έδρα  την   Χαλκίδα   Ευβοίας   και   υποκατάστημα   στην   Αθήνα, αναζητά   συνεργασία   με δικηγόρο   πενταετούς   τουλάχιστον   εργασιακής   εμπειρίας.  Απαραίτητες   προϋποθέσεις: σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής και γαλλικής). Αποστολή βιογραφικών (email: info@aaglaw.gr)

4/2: ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΩΡΑΡΙΟ 9.00-14.30, ΑΜΟΙΒΗ 300 ΕΥΡΩ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ : peiraiaslaw@gmail.com

4/2: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμματέως – Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: fgkolemi@gratsia-lawoffice.gr

4/2: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με ασκούμενο/η δικηγόρο. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: fgkolemi@gratsia-lawoffice.gr

4/2: Φοιτητικό φροντιστήριο ζητά σύναψη συνεργασίας με υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες για την υποστήριξη στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών, που να διαθέτουν: ·πτυχίο ΑΕΙ ·μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα ·άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών. ·προϋπηρεσία στην υποστήριξη συγγραφής φοιτητικών εργασιών ή και άλλων επιστημονικών δοκιμίων Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://academynet.edu.gr/career/  https://academynet.edu.gr

20/1: Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με παράδοση στο Δημόσιο Δίκαιο, αλλά  και  σε συνεργασία με τράπεζα ζητά νέο  δικηγόρο για εσωτερικό συνεργάτη με πολύ καλές γνώσεις Δημοσίου και Αστικού Δικαίου. Πολύ καλές συνθήκες εργασίας και   δυνατότητα άμεσης πρόσληψης. Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο info@moustakaslaw.com

20/1: Μεγάλη εμπορική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει ΔΙΚΗΓΟΡΟ με 10ετη εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον. Απαραίτητη η γνώση αστικού εμπορικού διοικητικού και εργατικού δικαίου καθώς και η εμπειρία σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων. Αποστολή βιογραφικών στο retail.legaldept@gmail.com

20/1:Νέα δικηγόρος ενδιαφέρεται για εργασία υπο το καθεστώς μερικής απασχόλησης σε δικηγορικό γραφείο ή συμβολαιογραφείο. Καθήκοντα οργανωτικά, συντονιστικά και διαδικαστικά. Όχι πρόθεση άσκησης μάχιμης δικηγορίας και παράστασης στα δικαστήρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978286692. E- mail: danahgr@yahoo.gr

20/1: Από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητείται νέα/νέος Δικηγόρος ή Ασκούμενη/ασκούμενος δικηγόρος προς το τέλος της άσκησης, με αντικείμενο το δίκαιο αλλοδαπών (καθεστώς διεθνούς προστασίας - άδεια διαμονής κλπ), αλλά και άλλους τομείς δικαίου κυρίως Διοικητικό, Αστικό και Ποινικό Δίκαιο. Αποστολή βιογραφικών στο volakoslaw@gmail.com

20/1: Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά, για μόνιμη συνεργασία, δικηγόρο με 5 έως 10 έτη προϋπηρεσία και με εμπειρία/εξειδίκευση στον τομέα του α) αστικού-εμπορικού δικαίου β) του εταιρικού δικαίου. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. Θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και προηγούμενη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο advocateforlawfirm@gmail.com

20/1: Νέος δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό γραφείο, για ουσιαστική άσκηση με ευρύ φάσμα υποθέσεων. Επιθυμητή η γνώση αγγλικής, χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απαραίτητη η καλή σύνταξη δικογράφων. Παρακαλούμε η αποστολή βιογραφικών σε: ctpclaw@gmail.com

20/1:ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ ΑΜΟΙΒΗ.  ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 9-2. ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6934139794 .  

20/1: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με εμπειρία στο αστικό και εμπορικό δίκαιο και ιδίως σε θέματα κληρονομιών και εταιριών. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:  vasilikiarseni@hotmail.com

20/1: Θεσσαλονίκη: Ζητείται ασκούμενη δικηγόρος με ολοκληρωμένο μέρος της πρακτικής άσκησης. Βιογραφικά στο email: thomaskaloks@gmail.com 

20/1: Ζητούνται για άμεση πρόσληψη δικηγόροι, έως 35 ετών, με όρεξη, δυναμισμό & υπευθυνότητα, από  δικηγορική εταιρεία. Ειδίκευση σε εργατικά-συνταξιοδοτικά θέματα θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: info@kyroslawoffices, με την ένδειξη "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ". Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προθεσμία υποβολής: 31/1

20/1: Ζητείται ασκούμενος/η Δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση από Δικηγορικό γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυστηρό ωράριο εργασίας. Απαιτείται βαθμός πτυχίου λίαν καλώς, άριστη γνώση Αγγλικών (Νομική ορολογία), πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office) και επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχεται αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη. Αποστολή βιογραφικών:pntafopoulou@gmail.com 

20/1: Νέα Δικηγόρος (πενταετούς εμπειρίας), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος ΜΔΕ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο/εταιρεία. Απόλυτα συνεπής, οργανωτική και μεθοδική. Επικοινωνία: ab27062018@gmail.com

20/1: Διατίθενται σε συναδέλφους, δύο αυτόνομοι και άνετοι χώροι γραφείου, με χρήση κοινοχρήστων χώρων αναμονής, κουζίνας και τουαλέτας, σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο του Περιστερίου Αττικής, πολύ κοντά στη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, αντί μηνιαίου μισθώματος 150,00 ευρώ έκαστος. Πληροφορίες: 6976536807

20/1: Διατίθεται χώρος σε δικηγόρο για συστέγαση σε γραφείο 70 τ.μ. στο Κολωνάκι - Παρέχεται ανεξάρτητος χώρος προσόψεως και κοινή χρήση χώρου υποδοχής και βοηθητικών χώρων - πληροφορίες: gp_law@otenet.gr/ 6947641556

20/1: Νέα δικηγόρος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, αναζητά εργασία σε Συμβολαιογραφείο Αθηνών ή βορείων προαστίων (κατά προτίμηση υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης). Τηλ. επικοινωνίας 6973570108

19/1: Ζητείται έμπειρος Δικηγόρος από ιδιώτη, στο ευρωπαϊκό δίκαιο (ποινικό) και με άριστη γνώση και εφαρμογή του νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιοχή Αθήνα-Πειραιάς. Αποστολή βιογραφικών στο email: dikografa@yahoo.gr

7/1: Από Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται μάχιμη  δικηγόρος με εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων και εκδίκαση υποθέσεων. Αποστολή βιογραφικού στο iurisoffices@gmail.com

7/1: Δικηγορικό Γραφείο στον Άλιμο ζητά Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση με πενταετή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στοoffice@dimitramella.gr

7/1: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Σημαντική η εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

7/1: ΖΗΤΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ/ΑΝΑΚΟΠEΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ costarelloslaw@yahoo.gr

31/12: Καθηγητές από όλες τις ειδικότητες. Φοιτητικό φροντιστήριο ζητά σύναψη συνεργασίας με υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες που να διαθέτουν: ·πτυχίο ΑΕΙ ·μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα ·άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών. email: academynetstaff@gmail. com https://academynet.edu.gr

31-12-2017. Ζητείται νέα δικηγόρος για πρωινή απασχόληση σε γραφείο μάχιμης γενικής δικηγορίας στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επιθυμητός τόπος διαμονής πλησίον της περιοχής. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: psaraki@thesisnet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102814812, 6932661808

31/12: Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Αποστολή βιογραφικών: legalhumres@gmail .com.

31/12:Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

31/12: Νέος δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο εξωτερικό και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές όλων των ετών για τα μαθήματα της Νομικής Σχολής και αναλαμβάνει την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα. Eπικοινωνία: panos-1990-@hotmail.com

31/12: Διατίθεται χώρος σε δικηγόρο για συστέγαση σε γραφείο 70 τ.μ. στο Κολωνάκι - Παρέχεται ανεξάρτητος χώρος προσόψεως και κοινή χρήση χώρου υποδοχής και βοηθητικών χώρων - πληροφορίες: gp_law@otenet.gr/ 6947641556

18/12: Θεσσαλονίκη: Ζητείται ασκούμενη με ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ικανοποιητικές απολαβές. Αποστολή βιογραφικών στο gw_di@hotmail.com

18/12: Ασκουμένη  Δικηγόρος  ζητείται  από Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών ασχολούμενο με υποθέσεις αστικού και ποινικού Δικαίου. Βιογραφικά στο mail : peponis_a@hotmail.com Τηλ.επικοινωνίας 6937104265

18/12: Καθηγητές από όλες τις ειδικότητες–Academynet. Το φοιτητικό φροντιστήριο Academynet, ζητά σύναψη συνεργασίας με υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες που να διαθέτουν: ·πτυχίο ΑΕΙ ·μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα ·άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών. email: academynetstaff@gmail.com https://academynet.edu.gr

18/12: Διατίθεται χώρος σε δικηγόρο για συστέγαση σε γραφείο 70 τ.μ. στο Κολωνάκι - Παρέχεται ανεξάρτητος χώρος προσόψεως και κοινή χρήση χώρου υποδοχής και βοηθητικών χώρων - πληροφορίες: gp_law@otenet.gr/ 6947641556

10/12: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση, από δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο αστικό δίκαιο  και καθημερινή δικαστηριακή πρακτική. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ.
Βιογραφικά στο cv.gp.law@gmail.com

10/12: Από Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά ζητείται δικηγόρος με εμπειρία κατά προτίμηση στο Διοικητκό Δίκαιο , και στη σύνταξη δικογράφων.Απαραίτητη καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο katavatis@isigoria 2.gr

10/12: Μεγάλο μεσιτικό γραφείο στην Κέρκυρα αναζητά δικηγόρο για συνεργασία. Το γραφείο διαθέτει έτοιμο πελατολόγιο από το εξωτερικό και προσφέρει ευκαιρία καριέρας στο Real Estate. Γνώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων θα εκτιμηθούν.Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών και η καλή χρήση Η/Υ.Σε περίπτωση που ο δικηγόρος δεν έχει διαθέσιμη κατοικία, το γραφείο διατίθεται να διευκολύνει με την δωρεάν παροχή κατοικίας για τους 3 πρώτους μήνες.Αποστολή βιογραφικών στο: info@rrcorfurealestate.com

10/12: Δικηγορικό γραφείο στην περιοχή της Πετρούπολης ζητεί ασκούμενο/η για πραγματική άσκηση. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου υποθέσεις αστικου-εμπορικού δικαίου. Λόγω διακεκομμένου ωραρίου επιθυμητός τόπος κατοικίας πλησίον της περιοχής της Πετρούπολης. Αποστολή βιογραφικών στο mail: sldalaw@yahoo.com

10/12: Ζητείται ασκούμενος-η δικηγόρος από Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, που ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Εμπορικού, Αστικού και Ποινικού Δικαίου. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο: secretary@glavaslaw.gr

10/12: Ζητείται πτυχιούχος Νομικής (ή σχετικής) σχολής για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προμηθειών Δημόσιου Οργανισμού. Αντικείμενο εργασίας: Συγγραφή τευχών προκήρυξης διαγωνισμών, έλεγχος συμβάσεων, οικονομική και λογιστική παρακολούθησης, σύνταξη πρακτικών κλπ. Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός έτους στα αντικείμενα εργασίας. Βιογραφικά στο jobs@outsourcing.com.gr μέχρι 13/12/17

10/12: 6/12: Νέα δικηγόρος ενδιαφέρεται για εργασία υπο το καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα οργανωτικά (γραμματειακής φύσης). Όχι άσκηση ουσιαστικής και μάχιμης δικηγορίας. Ρόλος υποστηρικτικός και βοηθητικός. Δεν υπάρχει πρόθεση μόνιμης συνεργασίας. E- mail: danahgr@yahoo.gr

3/12: Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο εμπορικού, δημοσίου και αστικού δικαίου στο Κολωνάκι για άμεση συνεργασία. Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση Η/Υ είναι απαραίτητη.  athenstrainee@outlook.com

3/12: Ασκούμενη ή φοιτήτρια Νομικής ζητείται, από δικηγορικό γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας, για απογευματινή απασχόληση, καθημερινά  6 μμ με 10 μμ. και Σάββατο (ή εναλλακτικά Κυριακή) 11 30 π.μ. – 4 μμ. Καθήκοντα : τήρηση και ενημέρωση ημερολογίου, ενημέρωση φακέλου δικογραφίας, σχηματισμό φακέλου προτάσεων, παρακολούθηση πορείας υπόθεσης, αρχειοθέτηση δικογραφιών. Προτιμώνται υποψήφιες που μένουν κοντά στο κέντρο της Αθήνας  Βιογραφικά στο billgreatman1@gmail.com.

3/12: Ζητούνται Μάχιμοι Δικηγόροι από Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα, με γνώση σε αστικό και ποινικό δίκαιο, τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρία σε μάχιμη δικηγορία, εμπειρία ακροατηρίων και σύνταξη δικογράφων. Παρέχεται πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. Αποστολή βιογραφικών στο Fax216-7005056&lawoffice@xkolovos.gr

3/12: Ζητείται δικηγόρος, με τουλάχιστον 8ετή δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία ιδίως σε αστικό και δίκαιο των επιχειρήσεων (εμπορικό, εταιρικό, δίκαιο ανταγωνισμού). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε εργατικό και διοικητικό δίκαιο. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό με Φωτογραφία:  vasilios@arachovitis.comdimosthenisvasiliou@gmail.com

3/12: Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά για μόνιμη συνεργασία δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία και με δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του αστικού και εμπορικού. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ  και αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: zahar_di@otenet.gr.

3/12: Από Δικηγορική Εταιρία με έδρα το Κολωνάκι ζητείται έμπειρη/-ος δικηγόρος με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο και το Εμπορικό Δίκαιο/Δίκαιο Εταιριών .Απαραίτητη η άριστη ικανότητα συγγραφής δικογράφων.Αποστολή βιογραφικών στο: cvelakis@velakis.gr
______________
Στείλτε τις αγγελίες σας στο email : legalnews24@yahoo.gr και θα δημοσιευθούν δωρεάν. Οι αγγελίες τελούν υπό την έγκριση του διαχειριστή και πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο της ιστοσελίδας. Στη σελίδα διατηρούνται μόνον οι αγγελίες του τελευταίου 2μήνου.

Σχόλια