Η Σμίνθη και η ανάγκη άμεσης προκήρυξης της πλήρωσης των θέσεων Μουφτήδων και εφαρμογής της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών

Του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, Δικηγόρου*

Ι.  Όπως έχει γίνει γνωστό σε όλη την Χώρα, την Παρασκευή 12.04.2024 μεγάλη ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο Τζαμί της Σμίνθης Ξάνθης, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μουσουλμάνων κάτοικων του χωριού θέλησαν και απαίτησαν να επιλέξουν μόνοι τους τον νέο Ιμάμη για το Τζαμί τους στην θέση του εκλιπόντος, επί τριάντα (30) περίπου χρόνια  ασκούντος καθήκοντα Ιμάμη, Αχμετσίκ Μεχμέτ. Το διάστημα της πρόσκαιρης απουσίας του εκλιπόντος και ιδιαίτερα την περίοδο του πρόσφατου Ραμαζανίου τόν αντικαθιστούσε ο επιλεγείς από τον ίδιο επί είκοσι πέντε (25) έτη Μουεζίνης. Την 12.04.2024 θα έκανε την καθιερωμένη προσευχή από το Μιντέρι, ενώ η εξέλιξη αυτή κατά το μουσουλμανικό τυπικό θα σηματοδοτούσε την ανάληψη των καθηκόντων του Ιμάμη με την σύμφωνη γνώμη του παριστάμενου την ημέρα εκείνη μουσουλμάνου θρησκευτικού ηγέτη της περιοχής Ξάνθης, Νετζντέν Χεμσερή, προσωρινού Τοποτηρητή της Μουφτείας Ξάνθης.

Ωστόσο την 12.04.2024, δύο μόλις ημέρες μετά την κηδεία του εκλιπόντος Ιμάμη,  σημειώθηκαν έντονα επεισόδια, όταν ο Κος Μουσταφά Τράμπα, από 18μηνου περίπου εκ προθέσεως αντιποιούμενος αρχή και συνοδευόμενος από τους λίγους συνοδούς του, μη κατοίκους του χωριού, ένα ...Βουλευτή της περιοχής (!), και ένα άτομο της επιρροής του, προσπάθησε να εμποδίσει τον Μουεζίνη να πει την προσευχή, μα κυρίως  να επιβάλλει πραξικοπηματικά άτομο της επιρροής του ως Ιμάμη! Όπως αναφέρει η Εφημερίδα Gundem, ο κόσμος στο Τζαμί έντονα αντέδρασε σύσσωμος κατά όλων αυτών φωνάζοντας: «Είσθε ξένοι, δεν είσθε από αυτό το χωριό! Δεν μπορείτε να ανακατευθείτε μαζί μας, εμείς θα πάρουμε την απόφαση!», διότι χωρίς καμία νομιμοποίηση και δικαιοδοσία όλοι αυτοί  πήγαν, για να επιβάλλουν τον Ιμάμη της αρεσκείας τους περιφρονώντας την ομόθυμη, αυτόβουλη χωρίς επηρεασμό και εδραία δημοκρατική επιθυμία των πιστών του χωριού. Προκλήθηκαν επεισόδια μέσα και έξω από το Τζαμί, όταν ζητήθηκε από τους κατοίκους της Σμίνθης προς τον Κο Μουσταφά Τράμπα και την συνοδεία του να αποχωρήσουν αμέσως από το χωριό και να μην εμπλέκονται στα θέματά τους, ενώ ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, για να επιβάλλει την τάξη.   

ΙΙ. Α. Το ως άνω γεγονός φέρνει αναπόδραστα στην επιφάνεια για μία ακόμα φορά την αδικαιολόγητα επί μακρόν διατήρηση της εκκρεμότητας πλήρωσης των θέσεων των Μουφτήδων στην Δυτική Θράκη. Κατά τον Ν. 4964/2022 (Α’ 150) «Αδειοδότηση (...) και λοιπές διατάξεις», στο Μέρος Γ’ [άρ. 137-162] του οποίου περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο ¨Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης» ως απόπειρα μερικής (όχι πλήρους) κωδικοποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες στην Δυτική Θράκη, αν και διατηρεί εκτός του πλαισίου  αυτού βασικές διατάξεις περί τους Μουφτήδες, προβλέπεται η νέα διαδικασία.

Β. Ο Νόμος αυτός τροποποιεί την διαδικασία πλήρωσης θέσης Μουφτή και τήν καθιστά σύνθετη διοικητική ενέργεια, στην οποία πλέον προβλέπεται η το πρώτον στην ιστορία του θεσμού του Μουφτή σύσταση ad hoc συλλογικού οργάνου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση επιλογής του Μουφτή της συγκεκριμένης κενωθείσας θέσης με τριάντα τρία (33) τακτικά Μέλη (χωρίς πρόβλεψη αναπληρωματικών) και πρόεδρο αυτής τον εν ενεργεία Τοποτηρητή Μουφτή. Ανεξαρτήτως των ενστάσεων, που δύναται κανείς να διατηρεί για το αδικαιολόγητα πολυπρόσωπο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή για την μη θέσπιση προϋποθέσεων της εντοπιότητας και της προέλευσης των Μελών της από την μουφτειακή περιφέρεια τουλάχιστον για τα Μέλη της Επιτροπής ή για το ασαφές του εάν η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτείται έκαστη φορά κένωσης θέσης ή άπαξ, το νέο αυτό όργανο διατυπώνει απλή αιτιολογημένη γνώμη περί των προϋποθέσεων και της επάρκειας ενός εκάστου των υποψηφίων χωρίς συγκριτική αξιολόγηση αυτών. Τελικώς ο Μουφτής επιλέγεται και διορίζεται – ορθά - από τον Υπουργό ΥΠαιθρΑθλ, αφού εκείνος λάβει υπ’όψιν του την γνώμη και το Πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής,  ενώ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και εγκαθίσταται στην Μουφτεία με ειδική τελετή.

Γ. ι. Κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία το αρχικό Σχέδιο Νόμου δεν  είχε λάβει επί του θέματος υπ’όψιν τις προτάσεις από το Πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων / Διακομματική Επιτροπή  για την Ανάπτυξη της Θράκης 2020-2021 – Στρατηγικός -Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν[ανατολικής]. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 2021 [Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 3, Κεφ. e, σελ. 48-49]. Κυρίως όμως  παρά τις «εκσυγχρονιστικές» προθέσεις των συντακτών του κατά παράβαση των προβλέψεων και προνοιών του Ιερού Κορανίου και των παραδεδεγμένων Συλλογών Χαντίθ της Ιεράς Ισλαμικής Παράδοσης (Σούννα) [ενδεικτικώς: Ιερό Κοράνιο Κεφ. 3:195, Κεφ. 4 (Γυναίκες / Ελ-Νισά), Κεφ. 30 (Οι Έλληνες / Ελ-Ρουμ)] και του εγγενούς ερμηνευτικού δυναμισμού και εφαρμοστικής προσαρμοστικότητας της Σαρία κατά το Χαναφιτικό δόγμα για την θέση της γυναίκας άνευ ουδενός λόγου είχε διατηρηθεί η υποβαθμισμένη θέση αυτών στην όλη διαδικασία εφαρμογής όχι μόνο της Σαρία, αλλά και της όλης πρακτικής περί τον Μουφτή,  στην όλη  λειτουργία της Μουφτείας,  των προβλεπόμενων Ειδικών Επιτροπών της και της νεοπαγούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθ’όσον  δεν είχε προβλεφθεί η ονομαστική τουλάχιστον συμμετοχή των γυναικών.

ιι. Το ζήτημα λύθηκε ρητώς (άρ. 153 παρ. 6 Νόμου) και πλέον προβλέπεται «(...) 6. Για την σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρείται η αρχή της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών. (...)». Καθιερώνεται έτσι η αρχή της υποχρεωτικής ποσόστωσης συμμετοχής γυναικών στην ΣΕ ως συλλογικό όργανο, που θα μπορούσε να εκκινεί από ποσόστωση κατά το ήμισυ (50%), εάν όχι κατά το νομοθετικώς από εικοσαετίας προβλεπόμενο και τηρούμενο στο Ελληνικό Δίκαιο (άρ. 6 παρ. 1 Ν. 2839/2000 (Α’ 196/12.09.2000))  τουλάχιστον κατά ένα τρίτο  (1/3)  των μουσουλμάνων Ελληνίδων της Δυτικής Θράκης. Η Ελληνική Πολιτεία προέβη στην θεσμοθέτηση  της συμμετοχής των Ελληνίδων μουσουλμανίδων κατ΄εφαρμογή του άρ. 4 Συντάγματος περί ισότητας των φύλων αντλώντας επιχείρημα και από το ότι η Χώρα μας έχει βρεθεί ακόμα και καθ’ης η Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ και αδικαιολόγητα ως εκ τούτου έχει καταδικασθεί και συμμορφωθεί κατά τις διατάξεις της ΕΣΔΑ στην Απόφαση ΕΔΔΑ «Πολιτιστικός  Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης».

ιιι. Η υποχρεωτική ποσόστωση συμμετοχής των γυναικών στην ΣΕ είναι ένα πράγματι ουσιαστικό βήμα προόδου μοναδικό και πρωτότυπο παγκοσμίως, ενώ ο κανόνας της έμφυλης συμμετοχής κατά την ανάδειξη των μουσουλμάνων θρησκευτικών ηγετών, δημιουργεί ένα ανέκκλητο «κοινωνικό κεκτημένο» ενεργοποίησης των γυναικών  στις διαδικασίες θρησκευτικής όσμωσης, σε ένα πεδίο υψηλής έμφυλης συνεργασίας με εμβληματική κοινωνική αποδοχή, απήχηση και μετενέργεια.   

ΙΙΙ. Και πάλι όμως τα ερωτήματα παραμένουν: γιατί η συμπεριφορά όλων αυτών την 12.04.2024 δεν έχει ερευνηθεί και ελεγχθεί δικαστικώς – ακόμα τουλάχιστον; Γιατί η Βουλή των Ελλήνων δεν αποδοκιμάζει δημοσίως την συγκεκριμένη στάση και την συμπεριφορά μέλους της στην Σμίνθη την 12.04.2024; Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο με δεδομένο το πλαίσιο του Ν. 4964/2022 δεν έχει εκκινήσει την διαδικασία πλήρωσης των από ετών άνευ αποχρώντος λόγου κενών θέσεων Μουφτήδων στην Δυτική Θράκη με την υποχρεωτική ποσόστωση συμμετοχής γυναικών; Μα κυρίως για ποίους συγκεκριμένα  λόγους αμελεί το Υπουργείο την εν λόγω δημόσια προκήρυξη επί ζημία των θρησκευτικών δικαιωμάτων των αδελφών μας, των Ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών της Δυτικής Θράκης;  Δεν έχετε και εσείς τα ίδια ερωτήματα;

* Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ-ΔΥΠΑ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Νομικός Παραστάτης Διαμεσολαβήσεων, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης [ioanniskymionis@yahoo.gr]

Δείτε την αρθρογραφία του Ι.Κυμιωνή εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά