Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου λόγω νόθευσης τυπικού προσόντος κατά την πρόσληψη - Μείωση του ποσού καταλογισμού μισθών κατ 'εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας (ΕλΣυν)

Απόφαση Β' Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου 906/2023 : Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου λόγω νόθευσης τυπικού προσόντος κατά την πρόσληψη - Παραγραφή ποινικών ευθυνών - Καταλογισμός ποσού 134.066,92 ευρώ μισθών από το διορισμό έως την ανάκληση διορισμού - Εφαρμογή αρχής αναλογικότητας – Μείωση του ποσού καταλογισμού στο ποσό των 7.000 ευρώ.

«Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη: i) Το γεγονός ότι ο εφεσίβλητος Οργανισμός επωφελήθηκε των υπηρεσιών της εκκαλούσας, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ii) το ύψος του καταλογισθέντος ποσού, iii) το γεγονός ότι παρήλθε χρονικό διάστημα δέκα ετών από τον διορισμό της μέχρι η διοίκηση να ανακαλύψει την εκ μέρους της υποβολή νοθευμένων εγγράφων, γεγονός που είχε ως συνέπεια το ποσό του σε βάρος της καταλογισμού να ανέλθει σε 134.066,92 ευρώ, iv) το γεγονός ότι με το 326/20222 βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας έπαψε τη σε βάρος της ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για την πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 120.000, v) το γεγονός ότι οι καταβληθείσες αποδοχές έχουν ήδη αναλωθεί από την εκκαλούσα για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτή είναι ήδη μητέρα διδύμων ανήλικων τέκνων, vi) το βαθμό της υπαιτιότητάς της ως προς την πρόκληση του παράνομου διορισμού της με την κατάρτιση και χρήση στο διαγωνισμό για την κάλυψη θέσης διοικητικού υπαλλήλου του Ο.Ε.Ε. νοθευμένων βεβαιώσεων φερόμενων ως εκδοθεισών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στις οποίες εμφανιζόταν μεγαλύτερος βαθμός κτήσης των τίτλων σπουδών που κατείχε, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο καταλογισμός σε βάρος της εκκαλούσας παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Ειδικότερα , υπό τις ως άνω ειδικές περιστάσεις, ο επίδικος καταλογισμός παραβιάζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του σκοπού που υπηρετεί, την αποκατάσταση, δηλαδή, της δημοσιονομικής νομιμότητας εξαιτίας της αναδρομικής ανατροπής της εργασιακής σχέσης της εκκαλούσας και της προστασίας της εργασίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων της, καθόσον άγει σε πλουτισμό του καταλογίζοντος Οργανισμού σε βάρος της. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν υφίσταται τρόπος αποζημίωσης αυτής για την εργασία που προσέφερε, πρέπει κατ΄εφαρμογή της ως άνω συνταγματικής αρχής να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να μειωθεί ο ένδικος καταλογισμός στο ποσό των επτά χιλιάδων  (7.000,00 ) ευρώ.»

Δείτε την Απόφαση εδώ

* Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Ιωάννη Ελ.Κυμιωνή, Δικηγόρου ΔΣΑ, παρ΄Αρείω Πάγω

[H αναδημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με αναγραφή της πηγής και συνδέσμου παραπομπής σε αυτό]

Σχόλια