Ένταξη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με ΝΠΔΔ, κατόχου δύο μεταπτυχιακών τίτλων, σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΑΠ)

ΑΠ 945/2023 (Β1 πολ.): Ένταξη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με ΝΠΔΔ, κατόχου δύο μεταπτυχιακών τίτλων, σε μισθολογικό κλιμάκιο - Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου υπέρ του αναιρεσίβλητου δικηγόρου.

«Έτσι που έκρινε το δικάζον ως Εφετείο , Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δεχόμενο ότι ο αναιρεσίβλητος, δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, συνδεόμενος με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με το αναιρεσείον ΝΠΔΔ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του, έπρεπε να καταταχθεί στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι στο 15ο τοιούτο, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.4354/2015 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, καθ’ όσον με βάση τα περιστατικά αυτά συγκροτείται το πραγματικό της εν λόγω διάταξης, της οποίας σκοπός ήταν η ένταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια του εν λόγω νόμου, των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά συνέπεια, ο μοναδικός εκ του αριθμού 1 του άρθρου 560 και όχι του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος, καθ’ όσον η έφεση αφορά απόφαση Ειρηνοδικείου, με τον οποίο ο αναιρεσείων ΟΤΑ ισχυρίζεται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί».

Δείτε την απόφαση εδώ

* Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Ιωάννη Ελ.Κυμιωνή, Δικηγόρου ΔΣΑ, παρ΄Αρείω Πάγω

[H αναδημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με αναγραφή της πηγής και συνδέσμου παραπομπής σε αυτό]


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά