Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Ρωσία

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 22.3.2022 εξέδωσε Ψήφισμα για τις συνέπειες της παύσης της ιδιότητας μέλους της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπό το φως του άρθρου 58 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Ψήφισμα έχει ως εξής:

1. Η Ρωσική Ομοσπονδία παύει να είναι Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

2. Το Δικαστήριο παραμένει αρμόδιο για την εξέταση των προσφυγών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να συνιστούν παραβίαση της Σύμβασης υπό τον όρο ότι πραγματοποιήθηκαν έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

3. Η αναστολή της εξέτασης όλων των αιτήσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με  την απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 2022 αίρεται με άμεση ισχύ.

4. Το παρόν Ψήφισμα δεν θίγει την εξέταση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος, που σχετίζεται με τις συνέπειες της παύσης της ιδιότητας μέλους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση από το Δικαστήριο της αρμοδιότητάς του βάσει της Σύμβασης να εξετάσει υποθέσεις που υποβλήθηκαν ενώπιόν του.

Δείτε το Ψήφισμα του ΕΔΔΑ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά