Το ΕΔΔΑ ανέστειλε την εξέταση όλων των προσφυγών κατά της Ρωσίας μετά την αποχώρησή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αποφάσισε να αναστείλει την εξέταση όλων των εκκρεμών προσφυγών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η απόφαση του ΕΔΔΑ έρχεται ως συνέπεια της Απόφασης της Επιτροπής Υπουργών , σύμφωνα με την οποία η Ρωσική Ομοσπονδία παύει να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις 16 Μαρτίου 2022 (Ψήφισμα (CM/Res(2022)2).

Υπενθυμίζεται ότι σε έκτακτη συνεδρίαση στις 16.3.2022, η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε βάσει του άρθρου 8 του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι η Ρωσική Ομοσπονδία παύει να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από 26 χρόνια συμμετοχής.

Στις 15 Μαρτίου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη Γνωμοδότηση που έκρινε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορεί πλέον να είναι κράτος μέλος του Οργανισμού.

Στις 15 Μαρτίου, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την αποχώρησή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα με το Καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης και για την πρόθεσή της να καταγγείλει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά