Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Υπερβολική η διάρκεια 5 χρόνια και 9 μήνες της δικαστικής διαδικασίας για οικογενειακή διαφορά

To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφαση του στις 23.9.2021 καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής).

Η υπόθεση (αρ.προσφυγής 46075/16) αφορούσε στο δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα και των παππούδων (προσφεύγοντες) με το παιδί (2 ετών κατά τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής) και τη διάρκεια των διαδικασίων στη δικαστική διαμάχη με την μητέρα του παιδιού.

Αναφορικά με τον πατέρα του παιδιού, το ΕΔΔΑ σημείωσε ότι οι διαδικασίες που ξεκίνησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2015 είχαν διαρκέσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 5 χρόνια και 9 μήνες για τέσσερις βαθμούς δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οποιαδήποτε διαδικαστική καθυστέρηση να εχει ως αποτέλεσμα τον de facto καθορισμό του ζητήματος.

Έχοντας υπόψη τη θετική υποχρέωση των κρατών δυνάμει της Σύμβασης να ενεργούν με ιδιαίτερη επιμέλεια σε τέτοιες περιπτώσεις, που αφορούν δικαιώματα διαμονής και πρόσβασης σε παιδιά, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει στην παρούσα υπόθεση δεν μπορούσε να θεωρηθεί εύλογο κι επομένως υπάρχει παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ

Όσον αφορά στον παππού και στη γιαγιά του παιδιού, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάρκεια της διαδικασίας μέχρι τον καθορισμό του δικαιώματος τους επικοινωνίας με το εγγονάκι τους  - κάτω των έξι μηνών – δεν ήταν παράλογη και κατά συνέπεια, δεν υπήρξε αποτυχία από τις εθνικές αρχές στη συμμόρφωσή τους με τις θετικές τους υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα στην καταβολή ποσού 2.600 ευρώ στον πρώτο προσφεύγοντα (πατέρα του παιδιού) και επιπλέον 1000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Δείτε ακόμαΔικαστήριο απέρριψε αίτηση για πάρτυ με χορό χωρίς μάσκα

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά