Ο νέος διχασμός και η περιφρόνηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου

Ο διαχωρισμός των πολιτών σε εμβολιασμένους και μη, που επισήμως υιοθετήθηκε και προβάλλεται από την κυβέρνηση και περαιτέρω οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που λειτουργούν εκφοβιστικά κατά των μη εμβολιασμένων ότι θα τύχουν περιορισμών ή και αποκλεισμού κατά την άσκηση δραστηριοτήτων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής , έρχονται σε αντίθεση με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση του Οβιέδο (κυρωμένη με το νόμο 2619/1998) και το Σύνταγμα.

Την ίδια ώρα που στις περισσότερες χώρες το ζήτημα της μεταχείρισης των εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων με το εμβόλιο του Covid19 ιδίως ως προς την επάνοδο στην κανονικότητα, τυγχάνει από την πλειοψηφία των εθνικών κυβερνήσεων, διακριτικού, ορθολογικού και μετριοπαθούς χειρισμού με σεβασμό όλων των απόψεων, στην Ελλάδα έχει ήδη προκληθεί (ένας ακόμα) εθνικός διχασμός με δύο στρατόπεδα και εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών μισαλλοδοξίας και ρητορικής μίσους.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες μερίδας νομικών με ευφάνταστες νομικές κατασκευές, να θεωρηθεί σύμφωνη με το Σύνταγμα η καθιέρωση προνομίων για όσους έχουν εμβολιασθεί, και μόνο η χρήση των όρων «εμβολιασμένοι» και «μη εμβολιασμένοι» συνιστά ήδη διάκριση και δυσμενή μεταχείριση των δεύτερων έναντι των πρώτων με σκοπό την ενοχοποίηση τους για την επανέξαρση της πανδημίας, την περιθωριοποίηση τους και τον αποκλεισμό τους από την απόλαυση ουσιωδών δικαιωμάτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικές πτυχές της δυσμενούς μεταχείρισης που απασχόλησαν διαχρονικά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως η απαγόρευση εισόδου σε εστιατόριο ή κατάστημα, περιπτώσεις θυμάτων λεκτικής επίθεσης ή βίας, απαγόρευση εισόδου σε σημείο ελέγχου, αποκλεισμός από την εκπαίδευση, απόλυση ή δυσμένεια από εργοδότη, άπτονται των θεμάτων που έχουν προκύψει με την παροχή προνομίων ή όχι ανάλογα με το αν έχει γίνει εμβολιασμός.

Στο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης  στις 27 Ιανουαρίου 2021 (αρ.2361) με θέμα «Εμβόλια Covid-19: Ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα» αναφέρεται ρητά ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί. Eίναι προφανές ότι η υποχρέωση αυτή παραβιάζεται καθημερινά.

Στο έγγραφο ημερομηνίας 31.3.2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ‘πιστοποιητικά εμβολίου’» αναφέρεται ότι η πιθανή χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού, καθώς και δεδομένων ανοσοποίησης, για σκοπούς διαφορετικούς από αυστηρά ιατρικούς, όπως για παράδειγμα να παρέχουν στα άτομα αποκλειστική πρόσβαση σε δικαιώματα, υπηρεσίες ή σε δημόσιους χώρους, εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πράγματι, αναφέρει το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια τέτοια χρήση θα μπορούσε να αποτρέψει την απόλαυση ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων από άτομα, ή ακόμη και από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα οποία δεν θα διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό. 

Εκτός από τον κίνδυνο διακρίσεων σε σχέση με το δικαίωμα στην ελευθερία κίνησης, αυτή η προσέγγιση αποκλειστικής πρόσβασης θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την απόλαυση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ή το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους διακρίσεων, ή και ακόμη και στιγματισμό ή αυθαιρεσία, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, στέγαση ή εκπαίδευση.

Επίσης σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) επισημαίνεται ρητά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων που, βάσει ορθών επιστημονικών στοιχείων, δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τη μετάδοση του COVID-19 δεν πρέπει να περιορίζεται, καθώς αυτοί οι περιορισμοί δεν θα είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Μάλιστα στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το αρνητικό τεστ για τον κορωνοϊό πρέπει να επιτρέπει εξίσου στους πολίτες να ασκούν τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες με τους κατόχους πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Είναι πασιφανές ότι όλα τα παραπάνω έχουν μείνει 'κενό γράμμα' κατά την πολιτική διαχείριση του θέματος του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό, αντιθέτως επισήμως προωθήθηκαν ο διχασμός, η διαίρεση και ο φανατισμός που στηρίζονται στην προκλητική περιφρόνηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Δείτε την αρθρογραφία του Γιώργου Καζολέα εδώ

(photo: south china morning post)

Σχόλια