Ισάξιο το αρνητικό τεστ για τον Covid-19 με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ως προς την άσκηση δικαιωμάτων και ελευθεριών : Τί αναφέρει έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ειδική έκθεση όσον αφορά στην ίση πρόσβαση στον εμβολιασμό για τον Covid-19 εξέδωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA).

Στο έντυπο (σελ.33-34) γίνεται αναφορά και στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, όπου αναφέρονται ειδικότερα και τα εξής:

-Ο κίνδυνος διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων / ανοσοποιημένων ατόμων και όσων δεν έχουν εμβολιαστεί, κατά την άσκηση ατομικών ελευθεριών ή πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες, πρέπει να μετριασθεί.

-Το αρνητικό τεστ πρέπει επίσης να επιτρέπει στους ανθρώπους να ασκούν τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες με τους κατόχους πιστοποιητικών εμβολιασμού.

-Τα τεστ για τον κορωνοϊό πρέπει να είναι καθολικά, προσβάσιμα, έγκαιρα και δωρεάν, για να διασφαλιστεί ότι όλοι απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους τομείς της ζωής και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις.

-Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία. Η υποχρέωση αποκάλυψης τόσο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και η πιθανή χρήση των δεδομένων, εγείρουν ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο. Η Επεξεργασία αυτών των δεδομένων απαιτεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας.

-Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων που, βάσει ορθών επιστημονικών στοιχείων, δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τη μετάδοση του COVID-19 δεν πρέπει να περιορίζεται, καθώς αυτοί οι περιορισμοί δεν θα είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Δείτε το έντυπο εδώ 

Ακολουθήστε το Legalnews24 στο GoogleNews εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά