Δικηγόρος δικαιώθηκε στο ΕΔΔΑ: Το πειθαρχικό που έκρινε την υπόθεση αναστολής επαγγέλματος δεν ήταν νόμιμο και αμερόληπτο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε μία δικηγόρο που ισχυρίστηκε ότι το πειθαρχικό σώμα που εξέδωσε απόφαση εναντίον της δεν ήταν νόμιμο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

Στην απόφαση του το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Reczkowicz κατά Πολωνίας (αίτηση αριθ. 43447/19) έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η δικηγόρος, της οποίας είχε ανασταλεί η άδεια άσκησης του επαγγέλματος για 3 χρόνια σχετικά με υπόθεση πελάτη της, παραπονέθηκε συγκεκριμένα ότι το Πειθαρχικό Σώμα, ένα από τα δύο νεοσύστατα τμήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου, απαρτίζεται από δικαστές που διορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Πολωνίας μετά από σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης , που είναι το συνταγματικό όργανο στην Πολωνία που διαφυλάσσει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών και το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της

διαμάχης από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα δικαστικά μέλη δεν εκλέγονται πλέον από δικαστές, αλλά από το Sejm (το κατώτερο τμήμα του κοινοβουλίου).

Η υπόθεση αποτελεί μία από τις 38 αιτήσεις κατά της Πολωνίας, που υποβλήθηκαν το διάστημα 2018-2021, σχετικά με διάφορες πτυχές της αναδιοργάνωσης του πολωνικού δικαστικού συστήματος που ξεκίνησε το 2017. Το ΕΔΔΑ τόνισε ότι είναι στόχος του δεν ήταν να εκτιμηθεί η νομιμότητα της αναδιοργάνωσης του πολωνικού δικαστικού σώματος στο σύνολό του, αλλά να διαγνωσθεί εάν και εάν ναι, πώς, οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τα δικαιώματα της προσφεύγουσας δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η διαδικασία διορισμού δικαστών επηρεάστηκε αδικαιολόγητα από τις νομοθετικές και εκτελεστικές Αρχες. Αυτό ισοδυναμούσε με μια θεμελιώδη παρατυπία που επηρέασε αρνητικά ολόκληρη τη διαδικασία και έθεσε σε κίνδυνο τη νομιμότητα του Πειθαρχικού Σώματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο εξέτασε την υπόθεση της προσφεύγουσας. Το Πειθαρχικό Σώμα ως εκ τούτου δεν ήταν ένα «δικαστήριο που έχει συσταθεί από το νόμο» κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. (ECtHR/Legalnews24.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr