Νέος κοσμήτορας της Νομικής Αθηνών ο Λίνος -Αλέξανδρος Σισιλιάνος

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, διεξήχθη εκλογή με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για θητεία τριών (3) ετών από 1η . 9.2021 έως 31η .8.2024. 

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής. Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ είχαν υποβάλει η Καθηγήτρια Παρασκευή Παπαρσενίου και ο Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος. 

Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, και εκλέγεται Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι ο Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος του Γεωργίου.

Ο Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος διετέλεσε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 5 Μαΐου 2019 – 17 Μαΐου 2020 ενώ ήταν και αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ από την 1 Μαΐου 2017 έως τις 5 Μαΐου 2019 .

Σχόλια