Τρόπος έκτισης της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται σε «ημερήσιες μονάδες» κατ’ άρθρο 57 Π.Κ. σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του ποσού αυτής (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)

Γνωμοδότηση (9/2021) με θέμα «Τρόπος έκτισης της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται σε «ημερήσιες μονάδες» κατ’ άρθρο 57 Π.Κ., σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής που καθορισθέντος ύψους αυτής, σε ευρώ, για κάθε ημερήσια μονάδα (άρθρο 80 παρ. 4, 5 νΠ.Κ.) και τρόπος έκτισης  της στερητικής της ελευθερίας ποινής, που ορίσθηκε από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 80 παρ. 6 του νΠ.Κ.» εξέδωσε στις 29 Μαρτίου 2021 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής της χρηματικής ποινής, είτε αμέσως, είτε με δόσεις, εντός της προθεσμίας που καθόρισε το δικαστήριο, ή τέλος με παροχή κοινωφελούς εργασίας, ως υποκατάστατο της χρηματικής ποινής, στην περίπτωση που η τελευταία αντικαταστάθηκε με προσφορά κοινωφελούς εργασίας (η οποία έχει ανασταλεί με το άρθρο 98 παρ.1 Ν.4623/2019), στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο, τότε ο καταδικασθείς είναι υποχρεωμένος να εκτίσει τη στερητική της ελευθερίας ποινή, την οποία καθόρισε το δικαστήριο, μαζί με τη χρηματική ποινή. Η έκτιση της ως άνω στερητικής της ελευθερίας ποινής, τίθεται ως τελευταίο ζητούμενο, επειδή ο καταδικασθείς δεν εξέτισε, παρά τις παραπάνω περισσότερες, παρεχόμενες από το νόμο , εναλλακτικές δυνατότητες, την επιβληθείσα χρηματική ποινή σε ημερήσιες μονάδες. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, αποκλείεται η αναστολή εκτελέσεως της εν λόγω στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Ακολουθήστε το legalnews24.gr στο Google News εδώ

Σχόλια