Οφειλή 100.000 ευρώ μηχανικού σε ασφαλιστικό ταμείο, χωρίς να έχει ασκήσει το επάγγελμα (ΣτΠ)

Διπλωματούχος μηχανικός, ο οποίος ουδέποτε εξάσκησε το επάγγελμα του μηχανικού, αλλά καθ’ όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία του υπηρέτησε στο Δημόσιο σε άλλο κλάδο και ήταν ασφαλισμένος ως δημόσιος υπάλληλος, κλήθηκε το 2018 να καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ, ανατρέχοντας στο χρόνο που αρχικώς ενεγράφη υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ ως μέλος του ΤΕΕ, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία. Το σύνολο της οφειλής που του γνωστοποιήθηκε από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών ανερχόταν σε ποσό άνω των 100.000 ευρώ. Ο αναφερόμενος διεγράφη από το ΤΕΕ αναδρομικά και στη συνέχεια ζήτησε την αναδρομική διαγραφή του από την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαμεσολαβήσει σε πλήθος αναφορών σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση των μηχανικών, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής από την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα, μετά την υποβολή πλήθους αιτήσεων στον ασφαλιστικό φορέα από το 2017 κ.ε. και την επακόλουθη καθυστέρηση στην εξέτασή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης Τομέα Μηχανικών ΕΦΚΑ διέγραψε αναδρομικά τον αναφερόμενο από την ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης πρώην ΤΣΜΕΔΕ και η Διεύθυνση Εισφορών ανακάλεσε την απόφαση πράξης βεβαίωσης οφειλής. Στη συνέχεια ο αναφερόμενος έλαβε και το ποσό που δικαιούνταν αναδρομικά από επιστροφή φόρου από άλλη αιτία. (synigoros.gr)

Σχόλια