Θέση Δικηγόρου στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας


Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει μία (1) θέση  Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, παρ’ Εφέταις, η πρόσληψη του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α΄) όπως ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητάς τους στην Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 20η Δεκεμβρίου 2019.
Δείτε περισσότερα εδώ
Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας δικηγόρων εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά