Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο με τις Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας


Ψηφίστηκε στις 13.11.2019 από τη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις».
Στο σχέδιο νόμου προστέθηκαν και οι τροπολογίες :
-Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην ποινική διαδικασία και την εκπροσώπησή του από το ΝΣΚ (δείτε τη εδώ) και
-Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν.4619/2019), του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν.4620/2019) και ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την ισχύ διατάξεων του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.(δείτε τη εδώ)

Σχόλια