Νόμιμη η παρακολούθηση εργαζομένων με κρυφές κάμερες σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου


Έντονες συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις προκαλεί η πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την μείζονα σύνθεσή του, στην υπόθεση López Ribalda και άλλοι κατά Ισπανίας (αιτήσεις αρ. 1874/13 και 8567/13), στην οποία κρίθηκε ότι δεν παραβιάστηκαν τα ατομικά δικαιώματα των υπαλλήλων (ταμιών) σε σούπερ μάρκετ, οι παρακολουθούνταν από κρυφές κάμερες ασφαλείας. Το ΕΔΔΑ έκρινε συγκεκριμένα με 14 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 6 § 1 (δικαίωμα δίκαιης δίκης) σε υπόθεση κρυφής παρακολούθησης με κάμερες εργαζομένων κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους.
Η κρυφή οπτικοακουστική παρακολούθηση των εν λόγω εργαζομένων  οδήγησε τελικά στην απόλυσή τους. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι τα ισπανικά δικαστήρια εξισορρόπησαν προσεκτικά τα δικαιώματα των εργαζομένων υπάλληλων σούπερ μάρκετ που ήταν ύποπτοι για κλοπή - και εκείνα του εργοδότη, και έκρινε ότι διεξήγαγαν εμπεριστατωμένη εξέταση της αιτιολόγησης της βιντεοεπιτήρησης.
Βασικό επιχείρημα των αιτούντων υπαλλήλων ήταν ότι δεν τους είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί η βιντεοεπιτήρησή τους παρά τη σχετική νόμιμη απαίτηση, αλλά το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι υπήρξε σαφής δικαιολόγηση ενός τέτοιου μέτρου λόγω εύλογης υπόνοιας τέλεσης σοβαρού παραπτώματος και λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τις συνέπειες του μέτρου.
Τα εθνικά δικαστήρια , όπως έκρινε το ΕΔΔΑ, δεν είχαν υπερβεί τη διακριτική τους ευχέρεια («περιθώριο εκτίμησης») κατά το συμπέρασμά τους ότι η παρακολούθηση ήταν εν προκειμένω αναλογική και νόμιμη. (legalnews24.gr/ECHR)


Σχόλια