Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».  Ο νόμος έχει σκοπό τη ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται στη δικαστική μεσολάβηση, όπως αυτή ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Επίσης, στο Άρθρο 38  του νόμου προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων Εφετών .
Τέλος, στο άρθρο 42 προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και για τις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων.Διαβάστε σχετικά εδώ

Σχόλια