Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τη Διαμεσολάβηση- Επιβλήθηκε δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».
Στο άρθρο 42 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου προβλέφθηκε μέσω τροπολογίας η επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’υλη αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Μάλιστα προβλέπεται με το ίδιο άρθρο ότι η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευση του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία.
Δείτε το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια