Παραμένουν οι ανισότητες στην ΕΕ: Υψηλή ανεργία στους νέους -Ανισότητα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων


Παραμένουν οι ανισότητες μεταξύ χωρών της ΕΕ, περιφερειών και πληθυσμιακών ομάδων, όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Aν και το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη σημείωσε ιστορικό χαμηλό (7,4% τον Αύγουστο του 2019), η ανεργία των νέων παραμένει απαράδεκτα υψηλή, ενώ παρατηρούνται ακόμα μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της επιτροπής Απασχόλησης. Ο στόχος του 2020 για τη μείωση της φτώχειας δε θα επιτευχθεί, καθώς περίπου 113 εκ. άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 422 ψήφους υπέρ, 131 κατά και 101 αποχές, το Κοινοβούλιο ζητά:
-νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση κατώτατου μισθού και τη δανειοδότηση των εθνικών συστημάτων για την ασφάλιση των ανέργων σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
-τη θέσπιση της Εγγύησης της ΕΕ για το Παιδί για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, καθώς και την αναβάθμιση της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας σε πολιτική προτεραιότητα
-συντονισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και τον τερματισμό των καταχρήσεων που παρατηρούνται
-ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια των απολαβών, που θα βοηθήσει στο κλείσιμο της μισθολογικής ψαλίδας του 16% που χωρίζει τα δύο φύλα στην ΕΕ.
Από το 2018, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ ετοιμάζει ετήσια έκθεση για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Πολιτικές, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια ενόψει της υιοθέτησης από το Συμβούλιο συστάσεων για την ευρωζώνη και συμπερασμάτων για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Η ετήσια αυτή άσκηση συμβάλλει στη διαμόρφωση των Συστάσεων ανά Χώρα (ΣΑΧ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το επόμενο έτος.
(europarl.europa.eu)

Σχόλια