Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4622/2019 « Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Δείτε το Νόμο εδώ

Σχόλια