Ανακοίνωση του ΣτΕ για το ωράριο επικοινωνίας με κοινό και δικηγόρους από 1η Ιουλίου 2019


Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σύμφωνα με τα άρθρα 47 παρ. 4 και 68 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως προστέθηκαν με την υπ’αρ. 9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο (ΦΕΚ Β΄2394/19-6-2019) :
H επικοινωνία των δικηγόρων και του κοινού με τη Διεύθυνση της Γραμματείας, τα Τμήματα και την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Τμήματος Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου πραγματοποιείται κατά τις ώρες 08.00 έως 14.30. 
Η κατάθεση δικογράφων στην υπηρεσία Καταθέσεων του Τμήματος Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου πραγματοποιείται κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00.
Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2019».

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr