Δικαστικοί Αντιπρόσωποι: Αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η Εγκύκλιος του Α1' Τμήματος για τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Για το ποιοι διορίζονται Έφοροι και Δικαστικοί αντιπρόσωποι δείτε: Άρθρο 68 ΠΔ 26/2012
Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Πέμπτη, 20-6-2019
Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.
Αιτήσεις Προτίμησης - Εξαίρεσης υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων
Αιτήσεις Προτίμησης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου εκλογών (δείτε την Γεωγραφική διαίρεση για την συμπλήρωση της αίτησης)
Αιτήσεις Εξαίρεσης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου εκλογών

Σχόλια