Αναστολή λειτουργίας της Νομικής Θράκης- Αντιδρά στην ίδρυση 4ης Νομικής στην Πάτρα


Aναστολή του διδακτικού έργου ανακοίνωσε με ψήφισμα της η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή της στην ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία ήδη προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Το ψήφισμα της Νομικής Κομοτηνής έχει ως εξής:
«Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2019, με αφορμή την κατάθεση νομοσχεδίου για ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε την άμεση αντίδραση και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
Επαναλαμβάνεται η πλήρης εναντίωση όλων στην ίδρυση νέας (τέταρτης) Νομικής Σχολής, η οποία έρχεται σε αντίθεση αφενός με τον κορεσμό των νομικών επαγγελμάτων και το έντονο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων πτυχιούχων των Νομικών Τμημάτων, οι οποίοι υφίστανται προσωπικά τις συνέπειες της αδυναμίας της Πολιτείας να σχεδιάσει τις νομικές σπουδές σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και αφετέρου με την επιβληθείσα και συνεχιζόμενη δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών λειτουργικών ελλείψεων, σημαντικού ελλείμματος υποδομών και τη συρρίκνωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των υφισταμένων Νομικών Τμημάτων της χώρας, ειδικά δε του Πανεπιστημίου μας που έχει αναλογικά τον μικρότερο αριθμό διοικητικού προσωπικού από όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας.
Παρ’όλα αυτά, οι Νομικές Σχολές διατήρησαν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των Ευρωπαϊκών Σχολών, τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο, παρά την εις βάρος τους συνεχή διεύρυνση της απόκλισης της χρηματοδότησής τους από εκείνη των ομόλογων ευρωπαϊκών Σχολών.
Η εξαγγελία της ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής συνήντησε τη σταθερή αντίθεση των τριών Νομικών Σχολών της χώρας, του δικηγορικού κόσμου, όπως εκφράσθηκε μέσα από τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, των φοιτητικών συλλόγων. Όλοι οι παραπάνω θεσμικοί φορείς ανέδειξαν τα προβλήματα που θα προκληθούν από το εγχείρημα αυτό, προέβαλαν επιχειρήματα, επεδίωξαν ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο, το οποίο στο όνομα της «ειλημμένης πολιτικής απόφασης», τους αγνόησε.
Η κατάθεση νομοσχεδίου από τον Υπουργό Παιδείας, και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εμφανίζεται ανακόλουθη με τη δέσμευση του ιδίου τον Φεβρουάριο του 2018 να μη προβεί σε αιφνιδιαστικές ενέργειες, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα, μελέτη, επιστημονική τεκμηρίωση και προηγούμενη ακρόαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής και δη σε γεωγραφικά μικρή απόσταση από την Αθήνα, συνιστά ανομιμοποίητη και αμφίβολης σκοπιμότητας επιλογή, η οποία μπορεί να καταστεί βλαπτική για τις υφιστάμενες Νομικές Σχολές, δεδομένου ότι αυτές ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες εκπαίδευσης των νομικών, διαθέτουν την παράδοση και το υψηλής ποιοτικής στάθμης στελεχιακό δυναμικό και έχουν αναπτύξει δυναμικά μεταπτυχιακά προγράμματα και εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με ελληνικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της αλλοδαπής. Η ίδρυση νέας Νομικής Σχολής υπακούει στις γνωστές σκοπιμότητες περασμένων εποχών διασποράς Τμημάτων και δημοσίου χρήματος.
Δεδομένου ότι η ίδρυση Πανεπιστημιακών Τμημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ορθολογικό που αποσκοπεί στην ενίσχυση συνολικά της ποιότητας της παρεχόμενης στη χώρα εκπαίδευσης του συγκεκριμένου κλάδου, η δημιουργία νέου Νομικού Τμήματος είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα και ειδικώς στην υποβάθμιση της ποιότητας των νομικών σπουδών στη χώρα μας.
Ειδικά ως προς το Πανεπιστήμιο μας, η γεωγραφική του θέση, σε μεγάλη απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και ως εκ τούτου η Πολιτεία υποχρεούται να αποκαταστήσει την ανισότητα που προκαλείται από την ιδιαιτερότητα αυτή. Ο λόγος της ίδρυσης και άλλης Νομικής Σχολής, χωρίς να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες που προκάλεσε στις υφιστάμενες Σχολές η επιβληθείσα από την Πολιτεία, συνεχιζόμενη αναγκαστική λιτότητα και χωρίς να έχει δημιουργηθεί πλαίσιο διασφάλισης της απαραίτητης, για την επιστήμη, εξέλιξής τους, δεν είναι ορατός. Αντί το Υπουργείο να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο διαρκούς ενίσχυσης των υφιστάμενων Νομικών Σχολών και της εξωστρέφειάς τους, προκαλεί την υποβάθμισή τους και ιδιαίτερα τη συρρίκνωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, η οποία έχει έναν ιδιαίτερο βαρύνοντα ρόλο στην ακριτική Θράκη, όντας άμεσα συνδεδεμένη με την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής.
Ως άμεση αντίδραση και αντίθεση στην υλοποίηση της απόφασης ίδρυσης νέου Νομικού Τμήματος, η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε την αναστολή του διδακτικού έργου του Τμήματος από την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 μέχρι και την επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, με σταδιακή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αντιδράσεων, εφόσον δεν υπάρξει απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την ίδρυση νέου Νομικού Τμήματος με τις συγκεκριμένες ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα.
Απευθύνεται, δε, προς όλους τους αναγορευθέντες Επίτιμους Διδάκτορες, Φίλους, τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ., τους Φοιτητές και τα μέλη της ευρύτερης νομικής κοινότητας, καλώντας τους να συνδράμουν στον αγώνα για στήριξη και ενίσχυση της Νομικής Σχολής της Θράκης, ώστε να μην υλοποιηθεί η πρόχειρη, ατεκμηρίωτη και χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια ίδρυση νέου Νομικού Τμήματος στην Πάτρα, που η υλοποίησή του, θα συμβάλλει στη στέρηση αναγκαίων πόρων, την επιδείνωση των ελλείψεων των υποδομών, τη συρρίκνωση του προσωπικού, προκαλώντας την αποδυνάμωσή της και τον περιορισμό του επιστημονικού, πνευματικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Βόρειας Ελλάδας. Η Πολιτεία ας αναλογισθεί τις υποχρεώσεις της και ας επανεξετάσει τις προτεραιότητές της».

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά