Νέα Νομική Σχολή στην Πάτρα: Τί αναφέρει το νομοσχέδιο του Υπ.Παιδείας


Την ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών προβλέπει το Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.
Στο άρθρο 35 του σ/ν αναφέρεται ότι «στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Νομικών Επιστημών, β) Γεωπονικών Επιστημών, γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας.
Στο άρθρο 36  προβλέπεται ότι «στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμήματα: α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών Επιστημών…»
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του νέου Τμήματος Νομικής καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά