Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015

Kείμενο με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015  και με συνοπτικό σχολιασμό με πλάγια γραφή αναρτήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Στο παρόν σημείωμα ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις των κ. Δημητρίου Κράνη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, και Θεμιστοκλή Κλουκίνα, Δικηγόρου Αθηνών. Δείτε το αρχείο εδώ

Σχόλια