Θέση Advocacy Officer στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει 1 θέση Advocacy Officer για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως 31-12-2017.
Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νομικών – πολιτικών ή/και κοινωνικών επιστημών
-Άριστες δεξιότητες διαχείρισης προφορικού και γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά
-Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
-Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
-Προηγούμενη εμπειρία από συνεργασία με φορείς ή οργανώσεις δημόσιους ή ιδιωτικούς που ασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα, πέντε τουλάχιστον ετών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα:Advocacy Officer, Αθήνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  27/10/2017.Σχόλια