Πίνακες κληρωθέντων συντονιστών του Μητρώου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (ν.4469/2017)

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο των Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Συνολικά υποβλήθηκαν 986 αιτήσεις ενώ ο Νόμος προβλέπει αρχικά 320 συντονιστές για τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Αναρτήθηκαν οι πίνακες κληρωθέντων συντονιστών του Μητρώου που θα τηρεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) βάσει του Άρθρου 6 του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων). Η κλήρωση διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομίας. Κατεβάστε το αρχείο Excel με τους πίνακες των κληρωθέντων ανά Περιφέρεια εδώ

Σχόλια