Μη νόμιμη η Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων

Ως μη νόμιμη χαρακτηρίζει η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων την Εγκύκλιο 28/2017 του ΕΦΚΑ «Ένταξη στον ΕΦΚΑ των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-Τομέα Τ.Α.Ν.". Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο Έμμισθοι Δικηγόροι ,η εγκύκλιος, «είναι κόντρα στο Νόμο, ειδικώς επί της εισφοράς πρόνοιας». Ειδικότερα «η εγκύκλιος παραβιάζει ευθέως τόσον το γράμμα όσον και το πνεύμα του Νόμου. Και τούτο διττώς, καθόσον ήδη από το πρώτο εδάφιο της διατάξεως ο Νομοθέτης διατήρησε την υποχρέωση συμμετοχής των εργοδοτών στην εισφορά πρόνοιας, όπου υπήρχε, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, κάτι που επανέλαβε με το προτελευταίο εδάφιο της διάταξης, όπου ρητώς όρισε ότι για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι έμμισθοι δικηγόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν την παλαιά εισφορά πρόνοιας 332,76 ευρώ ετησίως (2/3 εργοδότης και 1/3 ο εργοδότης)». Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια