Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΔΑ για τους αγνοούμενους του 1974

Κύπρος: Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε την κάλεσε την Τουρκία να συμμορφωθεί στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)για την υπόθεση Βαρνάβα, που αφορά τους αγνοούμενους του 1974. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την Τουρκία ένοχη για παραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ) αναφορικά με την μη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας για διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων. Στην απόφασή του, το ΕΔΔΑ αναφέρεται στους εννέα αγνοούμενους και σημειώνει ότι…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια