Αποζημίωση σε επιβάτη πτήσης που του απαγορεύθηκε η επιβίβαση επειδή έκανε αστείο για βόμβα στον έλεγχο αποσκευών

Το Ανώτατο δικαστήριο της Κύπρου δικαίωσε επιβάτη των Κυπριακών Αερογραμμών και του επιδίκασε συνολικό ποσό αποζημίωσης 950 ευρώ, επειδή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, με το οποίο ο επιβάτης είχε κλείσει εισιτήριο να ταξιδέψει από το Λονδίνο στη Λάρνακα, αρνήθηκε την επιβίβασή του με αποτέλεσμα τελικά να μην ταξιδέψει με τη συγκεκριμένη πτήση.
Το γεγονός είχε συμβεί το 2005, όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών η υπάλληλος ρώτησε τον επιβάτη τρεις φορές τις ίδιες ερωτήσεις ρουτίνας που
υποβάλλονται για θέματα ασφαλείας, και συγκεκριμένα την ερώτηση εάν κάποιος του είχε δώσει αντικείμενα για να τα μεταφέρει, τα οποία δεν γνώριζε τι ήταν ή εάν είχε αφήσει τις αποσκευές του ασυνόδευτες, και ο επιβάτης αφού απάντησε δύο φορές όχι, την τρίτη φορά, υπό μορφή αστείου, απάντησε "Why are you asking me the same question three times? What do you think? I have a bomb in my luggage?".
Μετά από αυτό η υπάλληλος ενημέρωσε κάποιον άλλο υπεύθυνο και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε την αστυνομία και επακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος τόσο του συγκεκριμένου επιβάτη όσο και της οικογένειάς του, χωρίς να βρεθεί τίποτα το επιλήψιμο. Κατόπιν ενημερώθηκε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος αποφάσισε να μη δεχθεί την επιβίβαση του επιβάτη και της οικογένειας του στην πτήση για τους εξής δύο λόγους: (α) Επειδή η κατ΄ισχυρισμόν εξυβριστική συμπεριφορά του και η αναστάτωση που δημιουργήθηκε στον χώρο ελέγχου αποσκευών των επιβατών και στους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, ήταν τέτοια που δε θα συνέβαλλε στην ασφαλή εκτέλεση και την εύρυθμη λειτουργία της πτήσης και (β) επειδή παρόμοια δήλωση, έστω και υπό μορφή αστείου, πάνω στο αεροπλάνο ενδεχομένως να δημιουργούσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και δε θα συνείσφερε στην εύρυθμη λειτουργία της πτήσης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, κρίνοντας ότι κανένας από τους δύο λόγους που έδωσε ο κυβερνήτης δεν ήταν έγκυρος και δεν υποστηρίζει ότι η πίστη του κυβερνήτη βασιζόταν σε αντικειμενικά εύλογους λόγους και ότι, έστω και αν η συμπεριφορά του συγκεκριμένου επιβάτη ήταν μεμπτή, δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για τον κυβερνήτη να αρνηθεί την επιβίβαση της συζύγου και του ανήλικου τέκνου του που δεν είχαν οποιανδήποτε ανάμειξη στο όλο συμβάν. Δεχόμενο αυτά, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 950 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.
Τα βασικά σημεία της απόφασης (25ης Οκτωβρίου 2016):
«Στις 15.3.2005 ο Εφεσίβλητος αγόρασε από τα γραφεία των Εφεσειόντων (που ήταν αερομεταφορική εταιρεία) στην Λεμεσό, τρία αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση μετ΄ επιστροφής, του ιδίου, της συζύγου του και του ανήλικου παιδιού του από Λάρνακα στο Λονδίνο και πίσω στη Λάρνακα, με ημερομηνία αναχώρησης την 29.4.2005 και ημερομηνία επιστροφής την 9.5.2005.  Για την αγορά των εισιτηρίων ο Εφεσίβλητος πλήρωσε συνολικό ποσό ΛΚ 505,00.   
Στις 29.4.2005 ο Εφεσίβλητος και η οικογένεια του ταξίδεψαν κανονικά από τη Λάρνακα στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου.Στις 9.5.2005, καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του Εφεσίβλητου και της οικογένειας του, αυτοί παρουσιάστηκαν στο χώρο ελέγχου αποσκευών των επιβατών του αεροδρομίου Χήθροου του Λονδίνου. Η πτήση τους ήταν η CY327 των Κυπριακών Αερογραμμών, με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης την 09:45. Στον χώρο ελέγχου αποσκευών των επιβατών ο Εφεσίβλητος, αντιλαμβανόμενος ότι η υπάλληλος που ήταν επί καθήκοντι, του υπέβαλε τρεις φορές τις ίδιες ερωτήσεις ρουτίνας που υποβάλλονται για θέματα ασφαλείας, και συγκεκριμένα την ερώτηση εάν κάποιος του είχε δώσει αντικείμενα για να τα μεταφέρει, τα οποία δεν γνώριζε τι ήταν ή εάν είχε αφήσει τις αποσκευές του ασυνόδευτες, απάντησε δύο φορές όχι, την τρίτη όμως φορά, υπό μορφή αστείου, απάντησε «Whyare you asking me the same question three times?  What do you think?  I have a bomb in my luggage?».  Η υπάλληλος τότε κάλεσε κάποιον υπεύθυνο των Εφεσειόντων, τον κ. ..., ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία του αεροδρομίου. 
Το αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου είναι υψηλού κινδύνου, με αυστηρές διαδικασίες και κανόνες ασφάλειας.  Έγινε εξονυχιστικός έλεγχος των αποσκευών του Εφεσίβλητου και της οικογένειας του, αλλά και των ιδίων από την αστυνομία του αεροδρομίου, χωρίς να ανευρεθεί οτιδήποτε το ενοχοποιητικό ή παράνομο ή επιλήψιμο. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αποσκευών υπήρχαν ακόμη τριάντα έως τριανταπέντε λεπτά για την αναχώρηση της πτήσης, ενώ η διαδικασία ελέγχου των αποσκευών των επιβατών δεν είχε ολοκληρωθεί.   
Ο κ... πληροφόρησε τον προϊστάμενό του στο αεροδρόμιο, κ. .., ΜΥ3, για το συμβάν και ο τελευταίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον κυβερνήτη της πτήσης ως προς το τι του λέχθηκε από τον κ. ...  Ο κυβερνήτης, τότε, πληροφόρησε τον ΜΥ3 ότι αποφάσισε να μη δεχθεί την επιβίβαση του Εφεσίβλητου και της οικογένειας του στην πτήση εκείνη για τους εξής δύο λόγους:
(α) Επειδή η κατ΄ισχυρισμόν εξυβριστική συμπεριφορά του Εφεσίβλητου και η αναστάτωση που δημιουργήθηκε στον χώρο ελέγχου αποσκευών των επιβατών και στους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, ήταν τέτοια που δε θα συνέβαλλε στην ασφαλή εκτέλεση και την εύρυθμη λειτουργία της πτήσης και
(β) Επειδή παρόμοια δήλωση, έστω και υπό μορφή αστείου, πάνω στο αεροπλάνο ενδεχομένως να δημιουργούσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και δε θα συνείσφερε στην εύρυθμη λειτουργία της πτήσης…
Εν όψει των προαναφερομένων, αλλά και στη βάση της κοινής λογικής, κρίνουμε ότι η απόφαση του κυβερνήτη να αρνηθεί άδεια επιβίβασης στο αεροσκάφος ενός επιβάτη, ο οποίος παρουσιάζεται έγκαιρα για επιβίβαση και κατέχει έγκυρο εισιτήριο και ταξιδιωτικά έγγραφα, για λόγους ασφάλειας ή άλλους συναφείς λόγους, θα πρέπει να βασίζεται σε εύλογη αιτία ή λόγους που οδηγούν τον κυβερνήτη στην πίστη ότι ο συγκεκριμένος επιβάτης συνιστά κίνδυνο ή εν δυνάμει κίνδυνο για την ασφάλεια του αεροσκάφους ή άλλους συναφείς λόγους.
Στην προκείμενη περίπτωση, ο κυβερνήτης έδωσε δύο λόγους, οι οποίοι δεν φανερώνουν ότι η άρνηση του να επιτρέψει στον Εφεσίβλητο και την οικογένειά του να επιβιβαστούν βασιζόταν σε εύλογη αιτία.   
Συμφωνούμε με τον ευπαίδευτο πρωτόδικο Δικαστή, ότι κανένας από τους δύο λόγους που έδωσε ο κυβερνήτης δεν ήταν έγκυρος και δεν υποστηρίζει ότι η πίστη του κυβερνήτη βασιζόταν σε αντικειμενικά εύλογους λόγους. Ο μόνος που έδωσε αποδεκτή και αξιόπιστη μαρτυρία για το συμβάν στο αεροδρόμιο Χήθροου κατά τον έλεγχο των αποσκευών του Εφεσίβλητου και της οικογένειας του ήταν ο ίδιος ο Εφεσίβλητος και από τη μαρτυρία του δεν συνάγεται ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο ελέγχου των αποσκευών των επιβατών και στους επιβάτες, σε τέτοιο βαθμό που αν επιτρεπόταν η επιβίβαση του, αυτό δε θα συνέβαλλε στην ασφαλή εκτέλεση και την εύρυθμη λειτουργία της πτήσης.  Όσον αφορά την πιθανότητα ο Εφεσίβλητος να προέβαινε σε παρόμοια δήλωση πάνω στο αεροπλάνο, αυτό ήταν εικασία του κυβερνήτη, η οποία δε φαίνεται να βασιζόταν σε οποιοδήποτε αντικειμενικό στοιχείο. Επιπρόσθετα, συμφωνούμε με την πρωτόδικη κρίση ότι, έστω και αν η συμπεριφορά του Εφεσίβλητου ήταν μεμπτή, δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για τον κυβερνήτη να αρνηθεί την επιβίβαση της συζύγου και του ανήλικου τέκνου του Εφεσίβλητου που δεν είχαν οποιανδήποτε ανάμειξη στο όλο συμβάν.
Με βάση τα προαναφερόμενα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Εφεσείοντες αθέτησαν τη συμφωνία τους με τον Εφεσίβλητο αναφορικά με την επιστροφή του από το Λονδίνο στη Λάρνακα, εφόσον αυθαίρετα και εσφαλμένα ο κυβερνήτης της πτήσης, μετά και από τον εξονυχιστικό έλεγχο της Αστυνομίας, ο οποίος δεν έδειξε ότι υπήρχε οτιδήποτε το επικίνδυνο στον ίδιο τον Εφεσίβλητο και την οικογένεια του, καθώς και στις αποσκευές τους, αρνήθηκε να τους επιτρέψει να επιβιβαστούν στη πτήση, παρά το ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για την επιβίβαση και ο έλεγχος των επιβατών δεν είχε συμπληρωθεί.
1.Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Εφεσίβλητου και εις βάρος των Εφεσειόντων για το ποσό των €350,00 ως γενικές αποζημιώσεις, για τους λόγους που ανέφερε το πρωτόδικο Δικαστήριο,
2.Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Εφεσίβλητου και εις βάρος των Εφειόντων για το ποσό των €600,00 ως αποζημίωση δυνάμει του προαναφερόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 7(1)(γ) και ακυρώνεται ο επιδικασμός ποσού €431,24 για αδικαιολόγητο πλουτισμό των Εφεσειόντων εις βάρος του Εφεσίβλητου. Τα προαναφερόμενα ποσά θα φέρουν νόμιμο τόκο από τον ημερομηνία της πρωτόδικης απόφασης". (δημοσίευση απόφασης cylaw.com) [legalnews24.gr]
Διαβάστε και άλλα νομικά και δικαστικά νέα από την Κύπρο στη στήλη ΚΥΠΡΟΣ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr