Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εξασφάλιση αμερόληπτης και ανεξάρτητης διαδικασίας κρίσης αντιρρησιών συνείδησης

H Eλλάδα καταδικάστηκε για ακόμη μια φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αυτή τη φορά, παραβιάζοντας το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ, επειδή δεν εξασφάλισε αμερόληπτη και ανεξάρτητη διαδικασία κρίσης για τους αντιρρησίες συνείδησης. Ειδικότερα, στην υπόθεση Papavasilakis v.Greece (αρ. προσφυγής 66899/14) το Ευρωπαϊκό δικαστήριο των δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάσισε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση
του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και καταδίκασε την Ελλάδα σε αποζημίωση 2000 ευρώ για ηθική βλάβη του προσφεύγοντος και 3000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Η υπόθεση αφορά την άρνηση των ελληνικών αρχών να χορηγήσουν στον προσφεύγοντα  την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης και να του επιτρέψουν την άσκηση εναλλακτικής θητείας αντί της στρατιωτικής. Το δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι οι ελληνικές αρχές απέτυχαν στην υποχρέωση τους να εξασφαλίσουν ότι η εξέταση των αντιρρησιών συνείδησης από το ειδικό τμήμα έλαβε χώρα σε συνθήκες που εγγυόνταν αποτελεσματικές διαδικασίες και ισότιμη εκπροσώπηση που απαιτούνται από το εσωτερικό δίκαιο.
Ο προσφεύγων συγκεκριμένα εξετάστηκε από ένα τμήμα αποτελούμενο κυρίως από στρατιωτικούς, ενώ δύο από τα μέλη- μη στρατιωτικοί- του τμήματος ήταν απόντα και δεν είχαν αντικατασταθεί. Επίσης η τελική απόφαση του Υπουργού Άμυνας στη βάση ενός σχεδίου υπουργικής απόφασης που υιοθετούσε την πρόταση του ειδικού τμήματος, δεν παρείχε την απαιτούμενη εξασφάλιση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Τέλος, ο έλεγχος από το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο αφορούσε μόνο τη νομιμότητα της απόφασης και όχι την ουσιαστική βασιμότητα και στηρίχθηκε μόνο στις εκτιμήσεις του ειδικού τμήματος. (legalnews24.gr). Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά