Στις 20 Σεπτεμβρίου η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί των προσφυγών κατά του μνημονίου της Κύπρου

Την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται να εκδοθούν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποθέσεις που αφορούν το κυπριακό μνημόνιο, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξή του. Πρόκειται συνολικά για οκτώ υποθέσεις. Όπως αναφέρεται στο ιστορικό των υποθέσεων, Κύπριοι καταθέτες ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει τη δήλωση της 25ης Μαρτίου 2013. Με διατάξεις της 16ης Οκτωβρίου και της
10ης Νοεμβρίου 2014 το ΔΕΕ απέρριψε όλες τις προσφυγές ακυρώσεως, εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν οι δηλώσεις της Ευρωομάδας (όπως η δήλωση της 25ης Μαρτίου 2013) στην Επιτροπή ή την ΕΚΤ και ότι η προσβαλλόμενη δήλωση έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστά πράξη δυνάμενη να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.
Κατόπιν τούτου, μερικοί εξ αυτών προσέφυγαν στο Δικαστήριο με αίτημα την αναίρεση των διατάξεων του ΔΕΕ. Προβάλλουν, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, ότι οι διατάξεις πάσχουν από πλημμελή αιτιολογία, ότι έχουν εκδοθεί κατά παράβαση των γενικών αρχών δικαίου και ότι δεν εξετάστηκε ότι οι πράξεις της Ευρωομάδας αποτελούσαν πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής, οι οποίες και θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει κατά τρόπο σύμφωνο προς τη Συνθήκη και τα Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και με βάση το δευτερογενές και παράγωγο δίκαιο. (πηγή: typos.com.cy)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά