Ταμείο Νομικών: Μείωση αποθεματικών παρά την αύξηση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε κίνδυνο οι συντάξεις μετά από 6-7 χρόνια

Συνεχή μείωση των εσόδων και των διαθέσιμων κεφαλαίων παρουσιάζει το Ταμείο Νομικών τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα με τα σημερινά δεδομένα να μπορεί να δίνει συντάξεις στους ασφαλισμένους μόνο για τα επόμενα 6-7 χρόνια, όπως προκύπτει από το αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Ταμείου Νομικών που απέστειλε ο σύμβουλος του ΔΣΑ και αναπληρωτής πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του Ε.Τ.Α.Α Δημ. Βερβεσός. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι τα έσοδα εμφανίζουν πτώση παρότι τα αντίστοιχα έσοδα από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Ειδικότερα στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρεται: «Η σημερινή αποτίμηση της περιουσίας σε χρήμα και τίτλους ( κινητές αξίες) καταστάσεις των ΤΑΝ/ΤΕΑΔ έχει ως κάτωθι (με στοιχεία μέχρι 31.12.2014): 207.286.684 € ΤΑΝ και 52.966.435€ ΤΕΑΔ. Τα δε διαθέσιμα των ΤΑΝ / ΤΕΑΔ σε τοκομερίδια του Κοινού Κεφαλαίου εντός του 2014 εμφάνισαν οι μεν μετοχές μείωση κατά 52 % και 39% αντίστοιχα, τα αμοιβαία κεφάλαια κατά 2% τα δε ομόλογα κατά 1% με αποτέλεσμα ενώ τον Ιανουάριο του 2014 ανέρχονταν σε 216.797.124€, τον Δεκέμβριο έπεσαν σε 188.227.061€ ΤΑΝ και του ΤΑΕΔ από 52.954.835€ σε 50.993.153€. Την ίδια ώρα τα συνολικά έσοδα του Ταμείου το έτος 2012 ανήλθαν στα 174.311.545 €, το 2013 σε 170.004.972 € και το 2014 σε 145.323.673€. Η μείωση οφείλετο σε κάθετη πτώση του πόρου από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, χρηματικές ποινές κοκ (από 79,2 εκ. € σε 49 εκ. € καθώς και του πόρου από επιχ/κες  δραστηριότητες (τόκοι ,καταχωρήσεις στο ΔΔΔ κλπ) από 14,3 σε 5,8 εκ. € ενώ ο πόρος από τις άμεσες ασφαλιστικές εισφορές εμφάνισε ΑΝΟΔΟ  από 80,7 εκ. € σε 90,3 εκ. € (!!).
Γι΄ αυτό το λόγο (σημαντική μείωση εσόδων), το 2014 το Ταμείο για να πληρώσει συντάξεις αναγκάστηκε να αναλώσει 29.800.000 ευρώ από τα διαθέσιμα του λογαριασμού του «Κοινού Κεφαλαίου» για να μπορέσει να πληρώσει συντάξεις και λοιπές παροχές και 2.200.000€ για το ΤΕΑΔ (επικουρικές συντάξεις). Επίσης για το 2015 ο προϋπολογισμός είναι πάλι ελλειμματικός  κατά 19.134.700€ ΤΑΝ και 843.600 (ΤΕΑΔ)αντίστοιχα , χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερο «άνοιγμα» αν συνεχιστεί η καθοδική πορεία των εσόδων του Ταμείου. Δηλαδή παρουσιάζεται μια μείωση των ετησίων εσόδων του ΤΑΝ κατά 40% τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εισφορές παρουσιάζουν άνοδο 3% (!!!).  Η  άνω άνοδος των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται κυρίως στους νόμους περί ρύθμισης οφειλών αλλά και στη λειτουργία του ΚΕΑΟ. Ειδικότερα σύμφωνα με το Δείκτη Εισπραξιμότητας του ΚΕΑΟ  εντός του 2014 επι απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών συνολικού ύψους  112.441,974€ εισεπράχθησαν 81.551.083,26 €, ήτοι ποσοστό 73%. Μάλιστα απεστάλησαν στο ΚΕΑΟ φάκελλοι 660 ασφαλισμένων από το σύνολο των 1550 βεβαιωμένων οφειλών του ΤΑΝ,  με συνολικές εισφορές 32.000.000€ από το σύνολο των 50.541.000 € βεβαιωμένων οφειλών. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη  περίπτωση είναι ότι οι οφειλές άνω των 5.000 ανά ασφαλισμένο ανέρχονται στα 82 εκ. € (!!), περισσότερες δε οφειλές  από αυτές ανατρέχουν σε έτη (βεβαίωσης) πριν το 2010 ότε εμφανίσθηκε η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ενώ οι κάτω από 5.000€ ανέρχονται σε 20 εκ. €(!!).
Την ίδια στιγμή οι εκκρεμείς υποθέσεις προς διαβίβαση ανέρχονται σε 9.3 εκ. €,επίσης 10.641.000€ πρέπει να ολοκληρωθούν και μένει να προωθηθούν οφειλές 10 εκ.  ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αν  κάθε χρόνο εμφανίζεται έλλειμμα στο ΤΑΝ  κατά 30 εκ. ευρώ, όσα δηλαδή ήταν περίπου τα χρήματα που αναλάβαμε πέρυσι από τα διαθέσιμα του ΤΑΝ, το Ταμείο και με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση εσόδων του (αν δεν αυξομειωθούν) θα έχει να δίδει συντάξεις για τα επόμενα 6-7 χρόνια (!!!).
Έτσι, το Ταμείο βρίσκεται στην ευθεία της τελική αποδόμησης σε ένα ζοφερό τοπίο, τη στιγμή μάλιστα που όπως προαναφέρθηκε, δεν  υφίσταται δυνατότητα λήψης από  το Δημόσιο, ούτε της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης των 360€ που δικαιούνται οι συνταξιούχοι των Φορέων κοινωνικής ασφάλισης «εγγυημένων αποδόσεων». Και αυτό ενώ το Κράτος  δεν έπρεπε είχε παρέμβει στη διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου, το έπραξε αυτό τρις, με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά  με τον πρόσφατο ν.4254/14(άρθρο 222)  το ΤΕΑΔ καταργείται από 1.7.2015 και εντάσσεται ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ με αποτέλεσμα τη σύνδεση της επικουρικής σύνταξης με το γνωστό «Δείκτη Βιωσιμότητας», γεγονός που οδηγεί την επικουρική σύνταξη στην πλήρη απομείωση, εκτός αν συσταθεί μετά από απόφαση  της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων  της χώρας Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης». Δείτε αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα και οικονομικά στοιχεία στο dsa.gr

Σχόλια