Εγγραφή και διαγραφή διαταγής πληρωμής στον Τειρεσία

Εγγραφή διατ.πληρωμής στον Τειρεσία: Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται μετά από αίτηση του δανειστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Το τελευταίο (πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο) με τη δημοσίευση της διαταγής, ενημερώνει τον Τειρεσία για τα στοιχεία της και το σύστημα καταχωρεί τα δεδομένα. Η διάρκεια τήρησης των δεδομένων είναι τριετής. Oι πληροφορίες που αφορούν διαταγή πληρωμής, της οποίας το ποσό δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, δεν καταγράφονται στο σύστημα του Τειρεσία.
Διαγραφή των δεδομένων: Εάν η Διαταγή Πληρωμής ακυρώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή εκδόθηκε με βάση πιστωτικό τίτλο η υποχρέωση εκ του οποίου έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή εκδόθηκε με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος.  Μετά από τρία (3) χρόνια τα δεδομένα διαγράφονται από το αρχείο εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, δηλαδή έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
ΕΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟΥ 1000€, ΌΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ Ή ΟΧΙ?
Ο χρήστης LegalNews24 είπε…
Κατά την ορθότερη ερμηνεία της διάταξης (αρ.40 παρ.3 του νόμου 3259/2004) "Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους τα χίλια ευρώ, δεν εμφανίζονται στα αρχεία μεταδιδόμενων πληροφοριών" στην έννοια της οφειλής υπάγεται το ποσό της επιταγής και όχι τυχόν τόκοι και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες.