Θρησκευτική ελευθερία και προστασία κατά των διακρίσεων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε πρόσφατα σε τέσσερις περιπτώσεις όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ της θρησκευτικής ελευθερίας και των νόμων που προστατεύουν από τις διακρίσεις. Στην πρώτη περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ ενός υπαλλήλου της British Airways που είχε υποχρεωθεί από την εργοδότρια εταιρία να μη φοράει σταυρό στη δουλειά.
Σε δύο άλλες περιπτώσεις ωστόσο, αποφάνθηκε ότι οι εργοδότες δεν παραβιάζουν τα θρησκευτικά δικαιώματα των εργαζομένων τους με το να τους επιπλήξουν επειδή αρνήθηκαν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ομοφυλόφιλους. Στην τελευταία περίπτωση, απέρριψε την έφεση μιας γυναίκας που δεν είχε το δικαίωμα να φοράει σταυρό στο νοσοκομείο όπου δούλευε, διότι δεν απέδειξε ότι οι μουσουλμάνοι συνάδελφοι της που ήθελαν να φορούν θρησκευτικά είδη και ενδύματα τύχαιναν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με τους χριστιανούς εργαζόμενους.
Στις αποφάσεις του, το Δικαστήριο αναφέρεται στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Οι αποφάσεις αυτές θα αναγκάσουν τους εργοδότες να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των θρησκευτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων τους και του νομικού πλαισίου προστασίας κατά των διακρίσεων ενάντια σε άλλες ομάδες ανθρώπων, ιδίως μειοψηφίες.
Και η Ελλάδα όμως έχει συχνά καταδικαστεί για τους ίδιους λόγους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η πιο πρόσφατη καταδίκη για παραβίαση του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία ήταν για την περίοδο 2009-2010, όταν οι μάρτυρες των δικαστηρίων υποχρεώνονταν να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο.
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα, για παραβίαση των άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη θρησκευτική ελευθερία, λόγω της διαδικασίας καταγραφής προσωπικών στοιχείων και υποχρέωσης θρησκευτικού όρκου, που καθιστούσαν υποχρεωτική για τους μάρτυρες των ελληνικών δικαστηρίων, τη δήλωση του θρησκεύματος. Προσφεύγοντες ήταν τα μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι». [legalnews24.gr]

Σχόλια