Το ζήτημα της ευθύνης προς αποζημίωση επί υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4239/2014)

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00. 

Ομιλία Νικολάου Κατηφόρη -Το ζήτημα της ευθύνης προς αποζημίωση επί υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4239/2014)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.

Σχόλια