Δικαίωση πατέρα από το ΕΔΔΑ για το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του μετά από διαζύγιο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε απόφαση του της 19ης Οκτωβρίου 2023 δικαίωσε πατέρα σε οικογενειακή διαφορά αναφορικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του.

Στην υπόθεση (κατά Ιταλίας, αρ. αίτησης 48618/22) προσφεύγοντες ήταν ο 48χρονος πατέρας και ο 15χρονος γιος του, κάτοικοι Ρώμης.

Η υπόθεση αφορούσε δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό διαμονής, επικοινωνίας και διατήρησης των δεσμών μεταξύ του πατέρα και του γιου του.

Το 2012 η σύζυγος έφυγε από το σπίτι της οικογένειας με τον γιο τους και την επόμενη χρονιά, υπέβαλε αίτηση στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ρώμης για δικαστικό χωρισμό ενώ το παιδί θα έμενε μαζί με την μητέρα του.

Το δικαστήριο παραχώρησε εκτεταμένα δικαιώματα επικοινωνίας στον πατέρα. Ωστόσο, ο τελευταίος υποστήριξε ότι ότι αυτός και η πρώην σύζυγός του είχαν συγκρουσιακή σχέση και ότι εκείνη προσπάθησε να εμποδίσει τη διατήρηση της σχέσης του με τον γιο του.

Στηριζόμενοι στα άρθρα 6 (δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση) και 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν, ιδίως, ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για τον έλεγχο της γονικής μέριμνας, οι εγχώριες αρχές δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τους μεταξύ τους δεσμούς ή να διευκολύνουν την άσκηση από τον πατέρα του δικαιώματος επικοινωνίας που του παραχωρήθηκε από τα εθνικά δικαστήρια. Καταγγέλλουν επίσης ότι οι εθνικές Αρχές δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της ψυχολογικής ακεραιότητας του ανήλικου παιδιού, η οποία φέρεται να απειλήθηκε από την υπάρχουσα σύγκρουση μεταξύ των γονιών του, την ασφυκτική σχέση με τη μητέρα του και την φερόμενη χειραγώγησή του. Επιπλέον, παραπονιούνται για διάφορα διαδικαστικά ελαττώματα ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου και του Εφετείου.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι υπήρξε παράβαση του άρθρου 8 (οικογενειακή ζωή) και για τους δύο προσφεύγοντες και του άρθρου 8 (ιδιωτική ζωή) σε σχέση με τον δεύτερο προσφεύγοντα (το παιδί).(legalnews24.gr/echr.coe.int/photo freepik.com)

Δείτε την Απόφαση (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια