Ανακοίνωση Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας ΑΠ για την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο εισαγγελικού λειτουργού που έφερε όπλο

Κοινή ανακοίνωση σχετικά το θέμα ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου του Αρείου Πάγου εισαγγελικού λειτουργού που οπλοφορούσε, εξέδωσε ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η ανακοίνωση ημερ. 12.10.2023 έχει ως εξής:

"Πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο σχολιάζουν δήθεν ελλιπή μέτρα ασφαλείας για τους εισερχόμενους στο Δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα τη χωρίς έλεγχο είσοδο ατόμου, το οποίο οπλοφορούσε. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Το όπλο αυτό, περί του οποίου αναφέρεται ο δημοσιογράφος, έφερε και φέρει καθ’ όλα νόμιμα ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός, ο οποίος, ως εκ της ιδιότητος και των εξ αυτής αναγκαίων συχνών επισκέψεών του στο δικαστικό μέγαρο που εδρεύει ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ήταν γνωστός στους αστυνομικούς που επιτηρούν και εποπτεύουν την είσοδο ατόμων στο ανωτέρω δικαστικό μέγαρο, οι οποίοι, μάλιστα, γνωρίζουν ότι ο εν λόγω Εισαγγελικός Λειτουργός έφερε νόμιμα το συγκεκριμένο όπλο. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι ο τρόπος εισόδου στο συγκεκριμένο δικαστικό μέγαρο τόσον των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών καθώς και των Δικαστικών Υπαλλήλων που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όσον και των δικηγόρων και του κοινού, καθώς και ο έλεγχος των εισερχομένων έχουν ορισθεί αρμοδίως από την έναρξη του παρόντος δικαστικού έτους (ήτοι από τις 18.9.2023)". (πηγή: areiospagos.gr)

Σχόλια