Αναγνώριση κυριότητας ιδιώτη επί ακινήτου που είχε καταχωρηθεί ως δημόσιο κτήμα, εμπίπτον εντός ορίων αιγιαλού (ΑΠ)

Άρειος Πάγος (Γ΄πολ.) αρ. απόφασης 1109/2023: Kαταχώρηση του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο ως πλήρους κυρίου κατά τις πρώτες εγγραφές, πριν από τη δήλωση του ιδιώτη ιδιοκτήτη δυνάμει των τίτλων κτήσης του.

Το επίδικο ακίνητο είχε καταχωρηθεί από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ως δημόσιο κτήμα , ως εμπίπτον εντός ορίων παλαιού αιγιαλού, τα οποία είχαν καθορισθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα του 1936 , το οποίο δεν συνοδευόταν από τεχνική έκθεση.

Αναγνωρίζει την εναγόμενη και ήδη αναιρεσίβλητη, ως κυρία του ακινήτου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με παράγωγο τρόπο κτήσης κατά τη συνεχή διαδοχή των τίτλων.

Αναιρεί την πρωτόδικη απόφαση μόνο ως προς τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος Δημοσίου.

(Την υπόθεση χειρίστηκε υπέρ της αναιρεσίβλητης η Στυλιανή (Στέλλα) Γκούμα, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Αδειμάντου 38, Κόρινθος 20131, τηλ. : 27410 22004, κιν. : 6932747946, email: stgkouma@otenet.gr,)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια