Παράταση της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2023

Την παράταση αναστολής εργασιών του την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 αποφάσισε το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Το Πρωτοδικείο στη σχετική πράξη του επικαλείται τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, ως αντικειμενικό λόγο ανώτερης βίας που καθιστά μερικώς αδύνατη την ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου. Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι αντικειμενικά ανέφικτο να ολοκληρωθούν οι ανατιθέμενες από την εκλογική νομοθεσία εκλογικές εργασίες εντός του αναφερόμενου στην εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης χρονικού διαστήματος, δηλαδή ως την Τετάρτη 18.10.2023.

Δείτε την Πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών εδώ

Σχόλια