Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023 : Εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήμους όπου κανένας συνδυασμός δημάρχου ή περιφερειάρχη δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25, για τις δημοτικές εκλογές, και 57 και 58, για τις περιφερειακές εκλογές, του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 90). 

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών για τις επαναληπτικές εκλογές της 15.10.2023 εδώ

Σχόλια