Πληθωρισμός, Πληθωρισμός Απληστίας και Δίκαιο του Ανταγωνισμού (webinar)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο των δράσεων της και της συμμετοχής της για πρώτη φορά στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (87η ΔΕΘ), με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, διοργάνωσε στη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 16.00, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα "Πληθωρισμός, Πληθωρισμός Απληστίας και Δίκαιο του Ανταγωνισμού" . 

Στόχος του διαδικτυακού webinar ήταν η συζήτηση μεταξύ των Αρχών Ανταγωνισμού, Ακαδημαϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπροσώπων των Καταναλωτών, και των Επιχειρήσεων, να αναλυθεί το θέμα του πληθωρισμού, του πληθωρισμού απληστίας και του δίκαιου του ανταγωνισμού, και τι μπορούν να κάνουν οι αρχές ανταγωνισμού σε σχέση με αυτό το φαινόμενο, καθώς το δίκαιο του ανταγωνισμού πρέπει τελικά να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το περίπτερο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν ανοιχτό στο κοινό μέσω Live Streaming από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το Webinar το οποίο ήταν χωρισμένο σε δύο ενότητες (ενότητα 1 – Πληθωρισμός (Απληστίας): Πρόβλημα και Λύση και από τις Επιτροπές Ανταγωνισμού και ενότητα 2 - : Πληθωρισμός (Απληστίας), Ανταγωνισμός και Ελληνική Οικονομία μπορείτε να το παρακολουθήσετε ολόκληρο εδώ.

Σχόλια