'Αθλιες' οι συνθήκες στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων

«Αθλιες» χαρακτηρίζει τις συνθήκες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των βασανιστηρίων.

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας ( CPT ) δημοσίευσε την έκθεση  της μετά την ad hoc επίσκεψή της στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, καθώς και την απάντηση των ελληνικών αρχών .

Κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξέταση της περίθαλψης και των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που κρατούνται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Η CPT διαπίστωσε ότι το Νοσοκομείο παραμένει φυλακή τόσο ως προς το σχεδιασμό όσο και ως προς τη λειτουργία του. Περαιτέρω, η υποσχεθείσα μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας του νοσοκομείου στο Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Οι ασθενείς στο Νοσοκομείο κρατούνται σε υπερπλήρεις σε πληθυσμό και ερειπωμένες αίθουσες και προσφέρονται ελάχιστες δραστηριότητες. Η θεραπεία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη φαρμακοθεραπεία χωρίς να προσφέρονται γνήσιες δραστηριότητες θεραπείας. Δεν υπήρχαν ατομικά σχέδια θεραπείας και η τήρηση αρχείων ήταν κακή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις άθλιες ρυθμίσεις για το προσωπικό. Δεν υπήρχε ψυχίατρος και υπήρχε μόνο μία πλήρως εκπαιδευμένη νοσοκόμα για 170 ασθενείς. Η καθημερινή διαχείριση του νοσοκομείου αφέθηκε στα χέρια μιας μικρής ομάδας αφοσιωμένων σωφρονιστικών υπαλλήλων χωρίς τυπική εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας. Η έκθεση εγείρει επίσης ανησυχίες για την απουσία πολιτικής περιορισμού και για τον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται οι θάνατοι στο Νοσοκομείο. (πηγή: coe.int)

Δείτε την έκθεση της επιτροπής εδώ

Δείτε την απάντηση των ελληνικών Αρχών εδώ

Σχόλια