Προτεραιότητα στο διορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων ζητά με αίτημα της στον Άρειο Πάγο η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου προκειμένου κατά την επικείμενη κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων να αποδοθεί η προβλεπόμενη στο π.δ. 26/2012 προτεραιότητα στον διορισμό δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (έναντι των λοιπών κατηγοριών, πλην δικαστών).

Τούτο διότι:

• Από την διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012 προκύπτει κατά τρόπο σαφή, ότι κατά τη βούληση του νομοθέτη οι δικηγόροι κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση προτεραιότητας έναντι όλων των άλλων κατηγοριών πλην των Δικαστών.

• Οι Δικηγόροι είναι εκείνοι που πλήττονται οικονομικά από την αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων τις ημέρες προ της διεξαγωγής και μετά την διεξαγωγή των εκλογών, η οποία (αναστολή) θα διαρκέσει στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή πρακτικά δύο (2) σχεδόν εβδομάδες, σε αντίθεση με τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι δεν υφίστανται καμία περικοπή των αποδοχών τους, κατά το ίδιο, ως άνω, χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, αλλά επιπλέον λαμβάνουν πέραν της αποζημίωσης του Δικαστικού Αντιπροσώπου και του μισθού τους, το εκλογικό επίδομα για τη συμμετοχή τους σε συνεργεία παραλαβής σάκων.

• Όσοι Δικαστικοί Υπάλληλοι δεν είναι ΠΕ δεν διαθέτουν νομικές γνώσεις προκειμένου να χειριστούν αποτελεσματικά περιστατικά που συμβαίνουν κατά την ημέρα των εκλογών (αυτόφωρα πλημμελήματα, ανακριτικές πράξεις κλπ) και να επιλύσουν λυσιτελώς νομικά ζητήματα που ανακύπτουν (ενστάσεις κλπ).

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, παραγνωρίζει τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα, ως μη έδει:

α) να έχει καθορισθεί μία ποσόστωση προς διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων των διαφόρων κατηγοριών, η οποία φανερά ευνοεί την κατηγορία IB' (δικαστικοί υπάλληλοι) του άρθρου 68 Π.Δ. 26/12, όπως προκύπτει από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία του Αρείου Πάγου·

β) να ικανοποιούνται έναντι των Δικηγόρων οι αιτήσεις προτιμήσεως των Δικαστικών Υπαλλήλων για διορισμό τους τόσον εντός του Νομού όπου υπηρετούν, όσον και εκτός Νομού, γεγονός που δεν δικαιολογείται από καμία υπηρεσιακή ή άλλη τελολογία·

γ) να έχει μειωθεί κατά την πρόσφατη κλήρωση για τις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου 2019 κατά 1% το ποσοστό των διορισμών δικηγόρων μονομερώς, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, χωρίς καμία αιτιολογία και χωρίς καμία εξήγηση. Κατόπιν αυτών, πρέπει στην επικείμενη κλήρωση να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει και να αποδοθεί η προβλεπόμενη στο Π.Δ. 26/2012 προτεραιότητα για τον διορισμό δικηγόρων ως αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής. (πηγή olomeleia.gr)

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια