Πρόεδρος ΑΠ: Προσδοκούμε τη συνεργασία των δικηγόρων για την αντιμετώπιση παθογενειών και δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης

Ανακοίνωση προς τους δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους με την ευκαιρία της έναρξης του νέου δικαστικού έτους , εξέδωσε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2023-2024, εύχομαι από καρδιάς σε όλους ατομική και οικογενειακή υγεία. 

Όπως γνωρίζετε, η Πολιτεία μου εμπιστεύθηκε τη θέση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, την οποία επωμίστηκα με απόλυτη συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που εμπεριέχει το αξίωμα αυτό. Προσδοκώ στην αγαστή συνεργασία μας και την από κοινού προσπάθεια όλων μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης, που αποτελεί δείκτη της Δημοκρατίας και αντανάκλαση του σεβασμού του κράτους προς τους πολίτες. 

Είναι βαρύ το έργο μας, δύσκολο και επίπονο. Απαιτεί από τον καθένα μας και από τη θέση, την οποία κατέχει, διαρκή υπερπροσπάθεια και αφοσίωση, με προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, προετοιμασία, επιμέλεια, διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση, αλλά και αγωνία για την ορθή και έγκαιρη παροχή έννομης προστασίας, στις πολιτικές και ποινικές δίκες, ψυχραιμία και σθένος, ώστε να εκφράζουμε τη δικανική μας κρίση, κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος, των νόμων και με βάση τη δικαστική μας συνείδηση, με ανεξαρτησία και αμεροληψία. 

Τραγικά γεγονότα ταλανίζουν τη χώρα, τους τελευταίους μήνες. Έχουν πληγεί βαρύτατα το περιβάλλον, η οικονομία και, κυρίως, αυτή καθεαυτή η διαβίωση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας. Οξείες καταστάσεις και σοβαρά προβλήματα μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, προσβάλλοντας αδιαπραγμάτευτα έννομα αγαθά. Εμείς, οι Έλληνες Δικαστές, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, στα πλαίσια ασκήσεως των καθηκόντων μας, με αμεσότητα, θάρρος, αποφασιστικότητα, με το δέον ήθος, αλλά και συναίσθηση ότι το δικαστικό μας έργο, σε κάθε στάδιο και έκφανσή του, ενθαρρύνει τους πολίτες, εμπνέει και διαμορφώνει την κοινωνική συνείδηση και, συνακόλουθα, προάγει το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης. Κατά τη μακρόχρονη δικαστική μου πορεία, έχω διαμορφώσει την πεποίθηση ότι οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανταποκρίνονται στις βαρύτατες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, με επάρκεια, αποτελεσματικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεν ενεργούν διεκπεραιωτικά, ασκώντας, απλώς, ένα βιοποριστικό επάγγελμα, που τους παρέχει ασφάλεια και ικανοποιητικό μισθό. 

Υπάρχουμε για την ορθή, αιτιολογημένη και έγκαιρη παροχή της έννομης προστασίας στον πολίτη, ο οποίος είναι το κέντρο του δικαστικού συστήματος και αναμένει από εμάς αμερόληπτες, θεμελιωμένες, αιτιολογημένες και έγκαιρες αποφάσεις. Δικαιοσύνη, η οποία απονέμεται με καθυστέρηση, ή ακόμη, με προχειρότητα και αδιαφορία, τείνει να μην είναι Δικαιοσύνη

Προσδοκούμε, βέβαια, προεχόντως, τη συνδρομή της Πολιτείας αλλά και τη συνεργασία των δικηγόρων, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση των παθογενειών και των δυσλειτουργιών, που, αποδεδειγμένα, αποτελούν τροχοπέδη των προσπαθειών μας. 

Έχοντας απόλυτη επίγνωση των δικών μας παθογενειών, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, οφείλω να επισημάνω -αντιλαμβανόμενη τη δυσαρέσκεια κάποιων, σίγουρα λίγων, συναδέλφων- ότι όποιες ή όποιοι αδυνατούν, για οποιονδήποτε λόγο, να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα βαρύτατα δικαστικά τους καθήκοντα, έχουν υποχρέωση να αναλογιστούν έγκαιρα ότι η αδυναμία τους επηρεάζει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν μια απόφαση που θα καθορίσει τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους και, εν τέλει, βαρύνει υπέρμετρα τους συναδέλφους τους, που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους. Οι συνάδελφοι αυτοί οφείλουν να προβληματιστούν για την πορεία τους, για τα προβλήματα που δημιουργούν στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην υπηρεσία και να λάβουν, άμεσα, την απόφαση, που θα βελτιώσει την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή και θα τους απαλλάξει από την αγωνία, που, οπωσδήποτε, προκαλεί η αντιμετώπιση δυσμενών πειθαρχικών συνεπειών. Οφείλω, επίσης, να επισημάνω, απευθυνόμενη, κυρίως, στους νεότερους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ότι η ευπρέπεια εντός και εκτός υπηρεσίας, η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους συναδέλφους, τους συνηγόρους, τους παράγοντες της δίκης και τους πολίτες εν γένει, είναι υποχρέωση, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. Η υπερφίαλη και υπεροπτική συμπεριφορά, που επιδεικνύεται από ορισμένους συναδέλφους, η έκθεση και επίκληση της δικαστικής ιδιότητας, με σκοπό την αυτοπροβολή τους ή στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής και της εξυπηρέτησης των αναγκών διαβίωσης, έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση του κύρους της Δικαιοσύνης και συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

Κάθε δικαστικός λειτουργός, κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου, οφείλει να δικάζει, ψύχραιμα, με βάση τη δικογραφία, που έχει στα χέρια του, πιστός στο Σύνταγμα και τους νόμους, αγνοώντας δηλώσεις, σχολιασμούς ή και επικρίσεις, που δημοσιοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο και αφορούν σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιόν του ή επίκεινται να εκδικαστούν, ακόμη και όταν γίνονται υπό την επίφαση επιστημονικής κρίσης ή ως έκφραση της κοινής γνώμης. 

Έκαστος από εμάς οφείλει να κωφεύει στις κάθε είδους παρεμβάσεις, ανεύθυνα σχόλια, πιέσεις ακόμη και στοχοποιήσεις μας, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται, ο οποίος, επιδιώκοντας την αυτοπροβολή ή την εξυπηρέτηση ξένων προς τη Δικαιοσύνη συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, προσβάλλει, ανενδοίαστα, τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, «εκφοβίζει» δικαστές και επιχειρεί να χειραγωγήσει την ανεξάρτητη και απροκατάληπτη δικαστική κρίση. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν, βεβαίως, όταν οι δικαστικές αποφάσεις σχολιάζονται, ως προς την ορθότητα της δικανικής κρίσης, με γνώμονα το νόμο και τους δικονομικούς κανόνες και μάλιστα από τους έχοντες τις ειδικές προς τούτο γνώσεις, γεγονός, το οποίο προάγει τη νομική σκέψη και συντελεί στη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης. 

Τέλος, ιδιαίτερα, χαιρετίζω τους δικαστικούς υπαλλήλους της Χώρας, τους ακαταπόνητους συνεργάτες μας, που, ανέκαθεν, ασκούν, υπό δυσχερέστατες συνθήκες, πίεση και άγχος, τα καθήκοντά τους. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά υγεία και δύναμη και ελπίζω στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, κατά το νέο δικαστικό έτος". (πηγή areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά