Καταχρηστικοί κρίθηκαν βασικοί όροι σύμβασης υποθήκης κυπριακής τράπεζας

Την καταχρηστικότητα βασικών όρων που εμπεριέχονται σε σύμβαση υποθήκης κυπριακής τράπεζας διαπίστωσε με απόφασή του στις 17 Ιουλίου 2023 ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή μετά τη διερεύνηση για ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση υποθήκης ημερομηνίας 21/12/2006 συναφθείσα μεταξύ της Alpha Bank Cyprus Ltd και καταναλωτή αποφάσισε ότι οι όροι που περιέχονται σε αυτή και ρυθμίζουν και/ή αφορούν τα θέματα, «Υπολογισμός του τόκου στη βάση των 360 ημερών»,  «Επιβάρυνση δανειολήπτη με χρεώσεις, έξοδα και δαπάνες», «Μονομερής μεταβολή επιτοκίων, προμηθειών και δικαιωμάτων» και «Γνώση του περιεχομένου της σύμβασης από τον καταναλωτή», αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 και, ως εκ τούτου, θεωρούνται καταχρηστικοί και/ή αδιαφανείς. (πηγή: cylegalnews.com)

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά