Προέλεγχος των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων εγγράφων στα Κτηµατολογικά Γραφεία

Έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με τον προέλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων στα κτηματολογικά γραφεία εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Σύμφωνα με αυτό οι συναλλασσόµενοι πολίτες και επαγγελµατίες (δικηγόροι, συµβολαιογράφοι & δικαστικές επιµελητές) κατά την προσέλευσή τους στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα, για την υποβολή αιτήσεων προς εγγραφή πράξεων, οφείλουν εκ του νόµου να έχουν προεκδώσει µε δική τους επιµέλεια και µόνο ηλεκτρονικά, όπως ισχύει από 01.05.2022, το συνυποβαλλόµενο απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος και, εάν αυτό ελλείπει, αποχωρούν, διότι δεν προβλέπεται έκδοση από την υπηρεσία, εκτός εάν πρόκειται για τις αναφερόµενες εξαιρέσεις (ατέλεια και ιστορικά ακίνητα).

Σχόλια