Εξέταση μαρτύρων κατηγορίας χωρίς την παρουσία της κατηγορούμενης και διορισμός δικηγόρου νομικής αρωγής εν αγνοία της: Παραβίαση δίκαιης δίκης (ΕΔΔΑ)

Οι καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων κατηγορίας κατά την προανάκριση εν τη απουσία της κατηγορούμενης και με παρόντα δικηγόρο νομικής αρωγής που διορίστηκε εν αγνοία της δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις δίκαιης δίκης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 και 3 στοιχ. γ’ και δ’ (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) της ΕΣΔΑ, στην υπόθεση Khavshabova κατά Γεωργίας (αρ. αίτησης 26134/19)

Η προσφεύγουσα, Anzhela Khavshabova, Γεωργιανή υπήκοος καταδικάστηκε από το εθνικό δικαστήριο για το αδίκημα της επίθεσης σε υπήκοο του Αζερμπαϊτζάν που ήταν ένοικος στο διαμέρισμά της το 2016.

Επικαλούμενη το παραπάνω άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης , η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι οι δύο κύριοι μάρτυρες κατηγορίας εναντίον της στη δίκη της, στων οποίων τα αποδεικτικά στοιχεία βασίστηκε η καταδίκη, εξετάστηκαν στο στάδιο της προανάκρισης ενώ εκείνη δεν ήταν παρούσα και με τη συμμετοχή δικηγόρου νομικής συνδρομής που ορίστηκε εν αγνοία της καθώς και ότι οι μάρτυρες αυτοί δεν εξετάστηκαν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως τον τρόπο διορισμού του δικηγόρου της νομικής αρωγής και τη συμμετοχή του στις ακροάσεις μαρτύρων εν αγνοία της κατηγορούμενης, τον καθοριστικό χαρακτήρα των αποδείξεων των δύο μαρτύρων , την έλλειψη άλλων ενοχοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς και την έλλειψη διαδικαστικών μέτρων που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη δυνατότητας για άμεση εξέταση των μαρτύρων στη δίκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης της προσφεύγουσας επηρεάστηκαν αρνητικά σε τέτοιο βαθμό που υπονομεύουν συνολικά τη δίκαιη δίκη. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του Άρθρου 6 §§ 1 και 3 (γ) και (δ) της Σύμβασης  και επιδίκασε ηθική βλάβη 1200 ευρώ. (legalnews24.gr/echr.coe.int)

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ

 

Σχόλια