Ανάκληση της ανακοίνωσης για την πρόσληψη στην Περιφέρεια Αττικής έξι (6) δικηγόρων µε σχέση έμμισθης εντολής

Σε ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1001968/16-8-2023 ανακοίνωσης για τηνπρόσληψη στην Περιφέρεια Αττικής έξι (6) δικηγόρων µε σχέση έμμισθης εντολής υπό την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής.
Όπως αναφέρεται στην ανακλητική ανακοίνωση, η απόφαση για την ανάκληση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης υπηρεσιακών στοιχείων και δεδομένων σε συνδυασμό με το ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής υπό την ιδιότητα των Νομικών Συμβούλων, λόγω της αναστολής προσλήψεων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. 

Σχόλια