Ακύρωση προστίμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβιάσεις μέτρων Covid-19 - Ελεύθερη εκτίμηση της αθωωτικής ποινικής απόφασης (ΔΠρΚοζ)

ΔΠΡ Κοζάνης (Μον.) Αριθμός Απόφασης: Α558/2022 - Προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου της Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/15-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης: Επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ, λόγω λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά παράβαση των διατάξεων της Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/15-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – Αθώωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος από το ποινικό δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι κατά τον χρόνο του επίμαχου ελέγχου δεν υπήρχαν σερβιρισμένα ποτά ή φαγητά και τα 3 άτομα που βρέθηκαν στο κατάστημα ήταν όρθια και φορούσαν μάσκες. Ελεύθερη εκτίμηση της ποινικής απόφασης – Δεκτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος ότι το κατάστημα δεν λειτουργούσε κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων – Κρίση ότι ο προσφεύγων δεν υπέπεσε στην ένδικη παράβαση – Δέχεται την προσφυγή. (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά